Apstiprina AS “Augstsprieguma tīkls” attīstības 10 gadu plānu

0
272
Attēls ilustratīvs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS Augstsprieguma tīkls attīstības 10 gadu plānu. Plānā iekļauti projekti ar kopējo vērtību  500,53 milj. EUR, ko pārvades operators plāno realizēt no 2023. gada līdz 2032. gadam. Lielākā daļa no projekta izmaksām tiek segtas no Eiropas Savienības līdzfinansējuma.

“Pēdējos mēnešus aizritējis intensīvs darbs pie plānā ietverto projektu izvērtēšanas. Lai uzklausītu ieinteresēto pušu viedokļus, organizējām arī publisko uzklausīšanu, kuras laikā pārrunāti būtiskākie plānā ietvertie projekti. No plānā iekļautajiem projektiem redzam operatora mērķtiecīgu virzību uz elektroapgādes drošuma nodrošināšanu Baltijas reģionā, kas ļauj sekmīgi turpināt darbu pie Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas ar pārējo Eiropu. Vērtējot plānu, raudzījāmies, lai plānotie ieguldījumi tīkla attīstībā sasniedz nospraustos stratēģiskos mērķus, īpaši jau esošo ģeopolitisko apstākļu kontekstā, kad enerģētiskā neatkarība ir Baltijas valstu prioritāte,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Viens no plāna nozīmīgākajiem projektiem ir elektropārvades līniju pārbūve starp Latviju un Igauniju (posmā Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirgulina). Abas līnijas tika nodotas ekspluatācija 20.gs. 60. un 70.gados. Lai nodrošinātu lielāku pārvades tīkla caurlaides spēju elektroenerģijas piegādei abos virzienos, plānoti abu šo līniju projektēšanas darbi – vadu, izolācijas, balstu nomaiņa u.c.

Projekts veido daļu no Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plāna, kas ir prioritārs koridors elektroapgādes drošumam reģionā. No kopējām projekta izmaksām Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums apstiprināts 75% apmērā.

Svarīgs uzdevums sinhronizācijas sagatavošanā ar pārējo Eiropu ir Latvijas elektroenerģijas sistēmas frekvences regulēšanas nodrošināšana, kā arī nepieciešamības gadījumā modernizēšana atbilstoši Eiropas elektroenerģijas sistēmas prasībām. Līdz šim frekvences regulēšanu nodrošinājusi Krievijas apvienotā elektroenerģijas sistēma. Līdz ar to plānā ir ietvertas investīcijas sistēmas sinhronizācijas un inerces iekārtu iegādei un to uzstādīšanai. Arī šīm investīcijām ir paredzēts ES līdzfinansējums.

Liela daļa līdzekļu pārvades sistēmā tiks ieguldīti pārvades sistēmas stabilas darbības nodrošināšanai. Lai nodrošinātu pārvades tīklu ilgtspējīgu darbību, operators plāno veikt 110kV apakšstaciju, 110kV un 330kV elektropārvades līniju pārbūvi, kā arī 110kV transformatoru nomaiņu un citus darbus, kas nepieciešami droša pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanai. Piemēram, atjaunošanas darbi plānoti līnijai Brocēni – Grobiņa, Līksna –Daugavpils u.c.

Ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju un sinhronizāciju ar kopējo Eiropas tīklu, operators plāno veikt arī ieguldījumus informāciju tehnoloģiju attīstībā. Šī projekta ietvaros tiks palielināta datu glabāšanas kapacitāte, veikta kiberdrošības pasākumu uzlabošana, kā arī sekmēta datu pārraides tīkla nodrošināšana u.c.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam un SPRK noteikumiem AS Augstsprieguma tīkls ikgadējo pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu iesniedz SPRK izvērtēšanai katru gadu līdz 30.jūnijam.