Apstiprināta AS “Latvenergo” padome

0

AS Latvenergo akcionāru sapulcē 10.jūnijā iecelta jauna Latvenergo padome, kurā turpmāk strādās Ivars Golsts, Toms Siliņš, Aigars Laizāns, Gundars Ruža un Kaspars Rokens. Latvenergo Revīzijas komitejā strādās Toms Siliņš un Gundars Ruža.

Padomē strādās neatkarīgi profesionāļi, kas spējīgi pieņemt stratēģiski izvērtētus lēmumus, izvirzīt ambiciozus mērķus un nodrošināt to sasniegšanu, veicināt uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, inovāciju ieviešanu, stratēģisko vadību, kā arī finanšu un risku uzraudzību. Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā.

Latvenergo jaunās padomes sastāvs ir sabalansēts, tās locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmumu stratēģiju izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un uzraudzībā, risku pārvaldībā, iekšējā audita jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī izpratne par Latvenergo koncerna darbības jomām, tostarp zināšanas enerģētikas sektorā, svešvalodu zināšanas, nevainojama reputācija un nepieciešamā pieredze vadošajos amatos.

Ivaram Golstam ir plaša pieredze uzņēmumu pārvaldības, finanšu un tehniskajā jomā. Viņš ir vadījis Latvijas Garantiju aģentūru, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, kā arī strādājis Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā. Golstam ir starptautiskā biznesa maģistra vadības grāds, kas iegūts Kolorado universitātē Denverā, un skaitļošanas tehnikas inženiera diploms no Rīgas Tehniskās universitātes.

Tomam Siliņam ir vairāk kā 25 gadu pieredze vadošos amatos finanšu, banku un investīciju pārvaldes jomās. Viņš ir finanšu direktors un valdes loceklis Remaco Asset Management AG Šveicē, kā arī Air Baltic Corporation padomes loceklis. Iepriekš Siliņš ieguvis pieredzi, strādājot Latvijas Bankā, Deutsche Bank Securities, Swedbank grupā, kā arī Sberbank Switzerland. Viņam ir MBA grāds no Ņujorkas Universitātes, kā arī CFA grāds.

Kaspars Rokens ir energobūvniecības eksperts ar pieredzi starptautisku uzņēmumu vadībā. Iepriekš viņš bijis Baltijas valstu kopuzņēmuma AS RB Rail, kas izveidots dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviešanai, valdes loceklis un operacionālais direktors, un bijis atbildīgs par transporta infrastruktūras projektēšanu un būvniecību. Pirms tam darbojies kā SIA Schneider Electric Latvia valdes priekšsēdētājs un uzņēmuma vadītājs Latvijā un Baltijā, kur viņa pārziņā bija elektroiekārtu ražošana un tirdzniecība, un energoefektīvu risinājumu attīstība. Šā gada martā Rokens iecelts par būvkompānijas Velve valdes priekšsēdētāju. Viņam ir Rīgas Ekonomikas augstskolas profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un RTU inženierzinātņu maģistra grāds.

Aigars Laizāns ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, studiju prorektors un vadošais pētnieks. Kopš 2016.gada viņš ir arī VAS Latvijas Dzelzceļš neatkarīgais padomes loceklis. Laizānam ir vairāku gadu pieredze pētniecībā, kā arī vadošos amatos. Viņam ir inženierzinātņu doktora grāds un biznesa vadības maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Gundaram Ružam ir vairāku gadu pieredze Moller grupas valdes locekļa amatā, kā arī izpilddirektora un finanšu direktora amatā kopš 2006. gada. Viņam ir arī vairāku gadu pieredze starptautiskos revīzijas uzņēmumos revīzijas projektu vadīšanā kā zvērinātam revidentam Ernst&Young Baltic un Andersen struktūrās. Ružam ir Latvijas Universitātes ekonomista diploms grāmatvedībā, kā arī bakalaura grāds tiesību zinātnēs un maģistra grāds starptautiskajās tiesībās. Latvenergo koncerns ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. Latvenergo vispārējais stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīgi, atbildīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt preces un pakalpojumus enerģētikas sektorā, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, kā arī efektīvi pārvaldīt valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru, sekmējot energoapgādes drošuma paaugstināšanu.

Pievienot komentāru