Būvspeciālists Artis Dzirkalis apstrīdējis Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) lēmumu par viņa būvprakses sertifikāta apturēšanu. Dzirkalis iesniegumā norāda, ka lēmums ir nepamatots, prettiesisks un tiek apstrīdēts pilnībā.

Iesniegumā apkopotie fakti liecina, ka BVKB pieņemtais lēmums par Dzirkaļa ekspertīzi būvju kompleksā Z-Towers ir nepamatots un izgaismo būvniecības normatīvā regulējuma nepilnības. Būvspeciālists uzsver, ka lēmums neapstrīd ekspertīzes atzinumu par Z-Towers būvkonstrukciju drošumu un atbilstību projektam, bet tikai ekspertīzei izvēlēto metodiku un tās dokumentēšanu. Lēmuma nepamatotību apliecinot arī lietas attiecināšana uz atšķirīgu apstākļu tiesu praksi, iekļauti subjektīvi ieskati, nevis objektīvs normatīvais regulējums u.c.

BVKB iesniegums jāizskata līdz 13.aprīlim, taču termiņu, visticamāk, pagarinās, jo šis datums ir oficiāla brīvdiena. Tā kā žurnāls tipogrāfijā nodots līdz 10.aprīlim, aktuālo informāciju ievietosim LBS interneta avotos.

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected]

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit