Apvienosies divi būvniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi

0
435

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu atļaut AS CleanR Grupa iegādāties SIA RSC Noma. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu, informē KP pārstāvji.

AS CleanR Grupa uzņēmumi veic holdingkompāniju darbību, konsultēšanu biznesa jautājumos, daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, konsultācijas saistībā ar ēku renovēšanu, atkritumu savākšanu, teritorijas uzturēšanu, deratizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, dažāda veida telpu uzkopšanu, nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas darbību u.c. Savukārt SIA RSC Noma galvenokārt veic būvgružu konteineru nomu, apsaimniekošanu un būvgružu izvešanu.

Tādējādi uzņēmumu apvienošanās rezultātā tiek ietekmēts būvniecības atkritumu apsaimniekošanas tirgus Rīgā un Pierīgā, kurā ietilpst būvniecības un ražošanas atkritumu savākšana, pārvadāšana, šķirošana un pārstrāde, neiekļaujot konkrētajā tirgū būvniecības atkritumu apglabāšanu.

Tirgū ir citi nozīmīgi spēlētāji

Apvienotajam tirgus dalībniekam tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniegs 50%, kas liecina, ka uzņēmumiem, kas apvienojas, ir liela tirgus daļa. Tomēr tirgū darbojas vēl vairāk nekā 12 mazāki konkurenti, kas var radīt konkurences spiedienu, jo tiem ir pieejami materiāli tehniskie resursi, lai palielinātu savu būvniecības atkritumu pakalpojuma piedāvājumu. Tādējādi lietas izpētē ir konstatēti faktori, kas pārskatāmā nākotnē var mainīt konkurences apstākļus konkrētajā tirgū.

Turklāt lietas izpētē apskatītajā periodā tika novērotas gan apvienošanās dalībnieku, gan to konkurentu tirgus daļu svārstības, tām samazinoties vairākas reizes vai pieaugot. Tirgus daļu pārbīžu virzieni starp apvienošanās dalībniekiem ir viens no faktoriem, kas norāda, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti. Vienlaikus lietas izpētē tika secināts, ka, lai gan apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, konkrētajā tirgū joprojām darbojas arī citi tirgus dalībnieki, kas ir pietiekami nozīmīgi.

Konkurenti spēs nodrošināt efektīvu sāncensību

Apvienošanās dalībnieku konkurences intensitāte ir izteiktāka savā starpā, nekā ar citiem tirgus dalībniekiem. Tomēr gan AS CleanR Grupa, gan SIA RSC Noma aptuveni līdzvērtīgu apjomu no biznesa kopumā ir zaudējuši arī citiem konkurentiem, kas norāda uz konkurences pastāvēšanu starp apvienošanās dalībniekiem un to konkurentiem.

Izpētē tika secināts, ka apvienošanās dalībnieku klientiem nav ierobežotas iespējas mainīt būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju. Turklāt apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir iespējams palielināt savu pakalpojuma piedāvājumu arī gadījumā, ja paaugstināsies apvienošanās dalībnieku pakalpojuma cenas.

Vienlaikus KP secina, ka daudziem apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir brīva vai drīzumā būs brīva būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes kapacitāte. Konkrētajā tirgū darbojas vairāki uzņēmumi – SIA Eco Baltia Vide, SIA Ekobaze Latvia, SIA NIKA MI, SIA G2.LV, SIA Būvgružu pārstrāde –, kas strādā pie sava piedāvājuma palielināšanas un varēs nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu klientiem. Tādējādi pastāv liela iespējamība, ka konkurenti nākotnē spēs nodrošināt efektīvu sāncensību apvienotajam uzņēmumam.

Jaunu uzņēmumu ienākšana tirgū

Ienākšanai būvniecības atkritumu apsaimniekošanas tirgū ir tehnoloģiski un finansiāli šķēršļi, kas var kavēt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu konkrētajā tirgū, tomēr aktīvā konkurentu darbība savas konkurētspējas uzlabošanā norāda, ka nepastāv šķēršļi savas darbības paplašināšanai un attiecīgi konkurentu tirgus spēka palielināšanai.

Ņemot vērā tirgū pastāvošās barjeras un šķēršļus, maz ticams, ka tirgū tuvāko divu gadu laikā varētu parādīties jauns un efektīvs tirgus dalībnieks. Savukārt esošiem tirgus dalībniekiem – SIA Eko Baltia vide un SIA G2.LV –, kuriem jau ir pieejama infrastruktūra (laukumi) un ir iespēja palielināt savu tehnoloģisko resursu kapacitāti, pastāv ekonomiski priekšnoteikumi palielināt savu konkurētspēju tirgū.

Nav konstatējama būtiska negatīva ietekme uz konkurenci

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienotā uzņēmuma konkurentiem tuvāko gadu laikā ir potenciāls, kas varētu kavēt apvienotā tirgus dalībnieka iespējamo dominējošo stāvokļa izveidošanos konkrētajā tirgū un novērst apvienotā tirgus dalībnieka vēlmi celt cenas vai samazināt kvalitāti, inovācijas vai izvēli. Tādējādi konkrētajā apvienošanās gadījumā nav konstatējama būtiska negatīva ietekme uz konkurenci konkrētajā tirgū. Līdz ar to apvienošanās ir atļaujama.