Apvienoti “Eco Baltia” grupas apsaimniekošanas uzņēmumi

0
794

Lai vienkāršotu uzņēmumu pārvaldību un optimizētu to darbību, apvienoti Baltijā pēc apgrozījuma lielākās vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes grupas AS Eco Baltia vides sektora uzņēmumi SIA Eco Baltia vide un SIA Eko Kurzeme, vēsta uzņēmuma pārstāvji.

Reorganizācijas rezultātā SIA Eko Kurzeme ir pārstājusi eksistēt kā atsevišķa juridiska persona un visas uzņēmuma tiesības un saistības pārgājušas SIA Eco Baltia vide.

Pēc apvienošanās SIA Eco Baltia vide turpina sniegt visus vides apsaimniekošanas pakalpojumus līdzšinējās atkritumu apsaimniekošanas teritorijās, kā arī SIA Eko Kurzeme novados līdzšinējā kārtībā.

Visi iepriekš noslēgtie līgumi ar SIA Eko Kurzeme klientiem paliek spēkā, tiek saglabāts arī norēķinu konts. Tas nozīmē, ka pēc uzņēmumu SIA Eco Baltia vide un SIA Eko Kurzeme apvienošanās klientiem tiek saglabāti esošie pakalpojumi un to nosacījumi, ietverot arī līdzšinējos atkritumu izvešanas grafikus. Tāpat nemainīgi tiek nodrošinātas līdzšinējās atkritumu šķirošanas iespējas un citi ikdienas pakalpojumi, ieskaitot klientu apkalpošanas centrus un tālruņus gan Liepājā, gan Saldū. Pēc notikušās reorganizācijas ir izmaiņas SIA Eko Kurzeme rekvizītos. Turpmāk tie būs atbilstoši SIA Eco Baltia vide rekvizītiem. 

“​Viens no būtiskākajiem AS Eco Baltia stratēģiskajiem mērķiem ir uzņēmuma procesu un pārvaldības efektivizācija. Tāpēc, meklējot aizvien jaunus risinājumus tā īstenošanai, AS Eco Baltia akcionāri pieņēma lēmumu apvienot uzņēmumus SIA Eko Kurzeme un SIA Eco Baltia vide,” skaidro AS Eco Baltia valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs. “Mums kā grupai ir svarīgi domāt plašāk, lai veicinātu ne tikai uzņēmuma, bet arī visas nozares attīstību. Esam uzņēmuši arvien straujāku kursu uz izaugsmi Baltijā un vēl plašāk. Šī gada pirmajā pusē noslēdzām vērienīgu darījumu par Lietuvas uzņēmuma Ecoservice vairākuma akciju iegādi. Tādējādi kļūstam spēcīgāki gan teritoriāli, gan pieredzes ziņā. Un turpmāk šo Baltijas mēroga pieredzi esam gatavi ienest vides apsaimniekošanas jomā Latvijā un kā vērtību piešķirt arī Kurzemes reģionam.”

SIA Eco Baltia vide valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts: “Šīs izmaiņas ļaus stiprināt līdz šim divu neatkarīgi strādājošu vides apsaimniekošanas uzņēmumu darbību, veidot pakalpojumus arvien augstākā līmenī, ne tikai attīstot šķirošanas infrastruktūru, bet laika gaitā arī Kurzemes reģionos pārejot uz videi draudzīgāku atkritumu savākšanas transportu, ko esam ieviesuši Rīgā un Pierīgā.”

Līdz uzņēmumu reorganizācijai SIA Eco Baltia vide vides apsaimniekošanas pakalpojumus Latvijā sniedza astoņās teritorijās – Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā, Babītē, Mārupē, Salaspilī, Ādažos, Tērvetē, Aucē un Vecumniekos, savukārt SIA Eko Kurzeme pakalpojumus nodrošināja daļā Liepājas, kā arī Aizputes, Grobiņas, Pāvilostas, Saldus, Brocēnu, Durbes un Skrundas teritorijās. Turpmāk visos minētajos reģionos darbību sniegs viens uzņēmums – SIA Eco Baltia vide.