Ar ES fondu atbalstu pārbūvē bērnudārzu Valmierā

0
202

Īstenojot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētu energoefektivitātes projektu, pārbūvēta Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde Ābelīte ēka Palejas ielā 5. Patlaban norisinās telpu iekārtošana.  

Bērnudārzā  ir samazināts primārās enerģijas patēriņš, ietaupot pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, kā arī novērsts zāles, nodarbību un administrācijas telpu trūkums, un iestādes audzēkņiem un darbiniekiem pilnveidota mūsdienu prasībām atbilstoša vide.

Pārbūves darbos veikta ārsienu, pārseguma, grīdas, cokola un pamatu siltināšana, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, vājstrāvas kabeļu izbūve, gaismekļu nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve.

Bērnudārzam ir uzcelta divstāvu piebūve – tās 1. stāvā izbūvēts vējtveris un mūsdienu būvnormatīviem atbilstoša kāpņutelpa, kā arī jauns kabinets. Savukārt 2. stāvā nodarbībām un sarīkojumiem paredzētās sarīkojumu zāles platība ir palielināta divas reizes – no 40 uz 80 kvadrātmetriem. Piebūvē no pirmā uz otro stāvu izbūvēta jauna ugunsdroša kāpņutelpa un ugunsdrošās durvis, nodrošinot otru evakuācijas izeju ārkārtas situācijām. Kopumā bērnudārza ēkas platība palielinājusies par 102,4 kvadrātmetriem. Pie ēkas ir ieklāts jauns asfalta segums. Pārbūves procesā saglabāts labā stāvoklī esošais jumta segums, logi, daļa apkures radiatoru, kā arī daļēji ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas tika nesen rekonstruēti, tādējādi ietaupot līdzekļus.

Sākotnēji pagrabstāvā bija plānots uzstādīt jaunu autonomo gāzes apkures katlu. Ņemot vērā dabasgāzes cenas būtisku pieaugumu un tuvākajā laikā plānoto siltumtrases izbūvi šajā pilsētas kvartālā, nolemts neuzstādīt jaunu gāzes katlu un izmantot esošo apkures iekārtu līdz ēkas pieslēgšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai, lai visas pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā varētu saņemt siltumenerģiju centralizēti.