Ar ES fondu līdzfinansējumu Valmierā tapusi šķeldas katlumāja

0
418

Valmierā atklāta AS Valmieras Enerģija jaunā šķeldas katlumāja, kas tapusi, izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu. Šķeldas katlumāja ne tikai veicinās energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, bet arī ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, informē Valmieras novada pašvaldība.

Ieguldīti 5,148 miljoni eiro, no tiem 1,66 miljoni eiro – no Kohēzijas fonda. 

Katlumājas būvniecībā tika iesaistīti vairāki Valmieras reģiona uzņēmēji, kas sniedza pakalpojumus, piegādāja materiālus un iekārtas. Arī turpmāk jaunā katlumāja stiprinās ekonomiku, vietējiem uzņēmējiem nodrošinot iespēju apgādāt to ar apkurei nepieciešamo izejvielu – šķeldu.

“Jaunā šķeldas katlu māja ir Valmierai nozīmīgs projekts, jo tajā paredzētā siltumenerģijas ieguves izejvielu dažādošana garantēs lielāku siltumenerģijas gala tarifa noturību pret izejvielu iepirkuma cenas svārstībām.  Šķelda kā atjaunojamais energoresurss pamatā aizstās līdz šim Gaujas labā krasta apkurē izmantoto fosilo dabasgāzi. Tādējādi jaunās katlumājas izmantošana nodrošinās Valmieras energoapgādes atbilstību Eiropas Savienības Zaļā kursa prasībām par ietekmes uz vidi mazināšanu,” norāda Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

“Mūsu mērķis ir radīt vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā, un jaunā šķeldas katlumāja tam ir lielisks piemērs. Izmantojot dažādas tehnoloģijas, esam radījuši siltumenerģiju ražojošu sistēmu, kas ir mazāk atkarīga no fosilajiem energoresursiem un veicina stabilāku, prognozējamāku siltumenerģijas tarifu. Tieši siltumapgādes tarifa stabilizācija bija viens no galvenajiem uzdevumiem, realizējot katlumājas būvniecības projektu. Ņemot vērā, ka izmaksas par apkuri un karsto ūdeni sastāda būtisku izdevumu daļu iedzīvotāju ikmēneša budžetā, vēlamies palīdzēt Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes patērētājiem samazināt izmaksas par siltumapgādi šajā un arī nākamajās apkures sezonās,” pauž SIA Adven Latvia un AS Valmieras Enerģija valdes loceklis Māris Kānītis.

Jaunā katlumāja ir aprīkota ar tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt lētāku zemākas kvalitātes šķeldu un līdz ar to ražot siltumenerģiju lētāk nekā pēdējās trijās apkures sezonās. Katlumājas modernajam šķeldas pieņemšanas mezglam ir augsta ražība, un pieņemšanas process ir maksimāli automatizēts. Tas ne tikai ļauj nodrošināt augstu energoefektivitāti un saglabāt nemainīgu apkārtējās vides kvalitāti, nepiesārņojot to ar šķeldas radītajiem putekļiem, bet arī samazināt nepieciešamību pēc cilvēkresura, lai šķeldu nogādātu līdz apkures iekārtai. Arī citas katlumājas iekārtas ir ar augstu automatizācijas pakāpi, lai nodrošinātu efektīvu degšanas procesu vadību, kas vienlaicīgi nodrošina samazinātu izmešu daudzumu. Papildus ir īpaši padomāts par darba vides apstākļiem personālam, lai maksimāli uzlabotu darba drošību, veicot ikdienas pienākumus.

Projekts 4.3.1.0/17/A/010 Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā līdzfinansēts no Kohēzijas fonda ES fondu programmā 4.3.1 Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.