Ar grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā atceļ OIK

0
246
Attēls ilustratīvs

Ministru kabineta šā gada 20. decembra sēdē tika apstiprināti Ekonomikas ministrijas izstrādātie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz, ka elektroenerģijas lietotājiem turpmāk vairs nebūs jāsedz obligātā iepirkuma izmaksas, t.i. elektroenerģijas rēķinos vairs neparādīsies aile obligātā iepirkuma komponente. Grozījumi likumā vēl jāapstiprina Saeimai.

Kā zināms, Ministru kabinets š.g. 30. augustā, izskatot Konceptuālo ziņojumu Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai, konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (turpmāk – OIK) vidējo likmi noteikt 0 eiro/MWh, obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas sedzot no valsts budžeta. Vienlaikus valdība uzdeva Ekonomikas ministrijai izstrādāt grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, piedāvājot risinājumu, kura ietvaros obligātā iepirkuma izmaksas arī pēc 2025. gada nesegtu Latvijas elektroenerģijas galalietotāji.

Obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkuma un jaudas komponentes maksājumu radītos izdevumus sedz SIA Elektroenerģijas publiskais tirgotājs (turpmāk – EPT) no uzņēmuma ieņēmumiem, kas veidojas no darbības elektroenerģijas tirgos, pārsniegumu par tā attiecīgajiem izdevumiem, kā arī valsts dotācijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes pieauguma ierobežošanai. Gadījumā, ja EPT ar obligātā iepirkuma sistēmu saistītās izmaksas visā darbības periodā pārsniegs tā ieņēmumus, kas veidojas no darbības elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas ietvaros, attiecīgo izmaksu pārsniegums, ieskaitot pievienotās vērtība nodokli, tiks segts no valsts budžeta līdzekļiem.

Šogad ievērojami samazinājies obligātā iepirkuma valsts atbalsta saņēmēju skaits. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja datiem par obligātā iepirkuma atļauju derīguma termiņiem, OIK atbalstu saņemošo koģenerācijas staciju skaits pakāpeniski samazināsies arī turpmāk, tādējādi mazinot obligātā iepirkuma kopējās izmaksas.