Artis Dzirkalis

0
1887
Artis Dzirkalis.

Kandidāts LBS valdei laika posmam 2021.–2024.gads.
Pašreizējais valdes loceklis, kas kandidē atkārtoti.

Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja vietnieks. SIA CMB valdes priekšsēdētājs un vadošais būvinženieris. Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietnieks. Biedrības Passive House Latvija valdes loceklis.

1993.gadā ieguvis būvniecības inženierzinātnes maģistra grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Sertificēts būvinženieris un eksperts tādās jomās kā ēku ekspertīze, ēku tehniskā apsekošana, būvprojektu vadīšana, ēku konstrukciju projektēšana, būvdarbu vadīšana, ēku būvuzraudzība, pasīvo ēku projektēšana. Vairāk nekā 25 gadi profesionālās darbības pieredze būvniecības nozarē. Ieņēmis vadošus amatus lielākajās būvniecības iestādēs  valsts pārvaldē, tostarp Valsts būvinspekcijā un VAS Valsts nekustamie īpašumi. Vadījis un organizējis Zolitūdes traģēdijas iemeslu un cēloņu izvērtēšanas, Rīgas cirka, Z-torņu būvekspertīzes, kā arī t/c IKEA, Daugavas stadiona tribīņu, Mežaparka estrādes būvprojektu ekspertīzi u.c. Regulāri piedalās būvniecības nozares normatīvā regulējuma izstrādes un pilnveides darba grupās. Izveidojis SIA CMB, kurš šobrīd ir viens no vadošajiem komplekso būvinženieru un būvekspertu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un SIA CMB Inženieru kompetences centrs, kurš nodarbojas ar būvinženieru apmācību un dažāda veida tālākizglītības kursu programmu organizēšanu.

Ko paveicāt kā valdes loceklis šajā trīs gadu periodā LBS un LBS biedru labā, ar kādām aktivitātēm veicinājāt LBS atpazīstamību, kādās darba grupās vai citur iesaistījāties?

– Ņemot vērā, ka pārstāvu LBS Latvijas Būvniecības padomē un esmu tur ievēlēts kā priekšsēdētājs aktīvi esmu iesaistījies Latvijas būvniecības nozares Valstiska līmeņa jautājumu risināšanā, varu nodrošināt šo vistiešākā mērā ciešo sadarbību starp LBS un LBP, tai pat laikā lobējot LBS būtiskus jautājumus un risinot problēmas, kuru diemžēl ir vairāk nekā to spējam iedomāties. Darbojoties valstiskā līmenī un veidojot inženiera tēlu, ceļot tā prestižu.

Ko darīsiet kā valdes loceklis LBS un LBS biedru labā, ja tiksiet ievēlēts valdē?

– Ņemot vērā, ka šobrīd ir diezgan daudz dažāda veida restrukturizācijas un reorganizācijas ievirzes Būvniecības un ar to saistīto struktūru reorganizācijā, esmu gatavs turpināt darbu gan LBS valdē, gan darboties Latvijas Būvniecības padomē.