Pārvades sistēmas operators AS Augstsprieguma tīkls (AST) nākamo desmit gadu laikā attīstībā plāno investēt apmēram 400 miljonus eiro, liecina kompānijas iesniegtais elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības desmit gadu plāns.

Tostarp pārvades sistēmas operatora finanšu ieguldījumi, kuri ietverti Eiropas desmit gadu plānā, veido 171,29 miljonus eiro, bet projekti, kas nav ietverti Eiropas desmit gadu plānā, veido 229,51 miljonu eiro.

Līdz 2025.gadam plānots sinhronizācijas projekta pirmajā fāzē palielināt Valmieras–Tartu un Valmieras–Tsirgulinas 330 kilovoltu (kV) starpsavienojumu caurlaides spēju, kā arī iegādāties un uzstādīt sistēmas sinhronizācijas un inerces iekārtas par apmēram 70 miljoniem eiro. Otrajā projekta fāzē paredzēta sistēmas sinhronizācijas un inerces iekārtu iegāde un uzstādīšana, kā arī elektroenerģijas komercuzskaites, dispečervadības sistēmu un pretavārijas automātiku modernizācija par apmēram 100 miljoniem eiro.

Šie projekti, uzņēmuma ieskatā, ir cieši saistīti ar Latvijas enerģētiskās drošības nostiprināšanu, integrējoties Eiropas Savienības (ES) elektroenerģijas tirgū, un ir stratēģiski svarīgi ne tikai nacionāli, bet arī Baltijas jūras reģionā kopumā. Projektiem paredzēts ES līdzfinansējums 75% apmērā.

AST aprēķinājis, ka pirmās fāzes projekti varētu palielināt uzņēmuma noteiktos tarifus par apmēram 0,6%, bet otrās fāzes – par apmēram 6,8%.

Vienlaikus AST plāno investēt arī projektos, kas nav ietverti Eiropas desmit gadu plānā, tostarp no 2022. līdz 2031.gadam paredzēts investēt 80,37 miljonus eiro apakšstacijās, 30,64 miljonus eiro autotransformatoru un transformatoru nomaiņā, 83,7 miljonus eiro gaisvadu līnijās, bet vēl 34,8 miljonus eiro pārējos pasākumos. Minētos projektus plānots finansēt no pamatlīdzekļu nolietojuma maksas, un tie neietekmēs pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu.

AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. AST pieder valstij.

AST ir arī vienotās dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS Conexus Baltic Grid (Conexus) lielākais akcionārs – kompānijai pieder 68,46% Conexus akciju.