Atbalsta četru apkaimju labiekārtošanas projektus

0
374
Mazjumpravas muižas ēkas drupas.

Pagājušajā nedēļā konkursa vērtēšanas komisija vērtēšanas trešās kārtas sēdē apstiprināja projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu četriem projektiem kopsummā par 224,5 tūkstošiem eiro un nodeva tos īstenošanai kompetentajām pašvaldības institūcijām, ziņo Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Šie projekti nodoti tālāk īstenošanai bez iedzīvotāju balsošanas, jo, atbilstoši konkursa nolikumam, plānotās izmaksas nepārsniedz konkursa budžetu – 500 tūkstošus eiro. Savukārt pārējos vērtēšanas trešajā kārtā virzītos 11 projektus, pamatojoties uz pašvaldības institūciju atzinumiem par projektu īstenošanas iespējamību, noraidīja.

Atbilstoši konkursa vērtēšanas komisijas lēmumam, Dārzciema apkaimes biedrības projektam Vēsturiski augošo vītolu atgriešana Slāvu aplī tika piešķirti 11 284,70 eiro, biedrības Rīgas Mazjumprava projektam Publisku pasākumu vietas ierīkošana Mazjumpravas muižas bijušā kroga ēkas drupās tika piešķirti 100 000 eiro, projektam Vec-Anniņmuižas atdzimšana, ko iesniedza Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība Riga Annenhof, piešķirti 54 661,75 eiro, savukārt Sarkandaugavas attīstības biedrības iesniegtajam projektam Alekša skvēra atjaunošana piešķirti 58 517,17 eiro.

Tuvākajā laikā plānots sākt darbu pie konkursa izvērtējuma un diskusijas par jauna nolikuma prasību izstrādi 2021.gadam. Jaunievēlētā Rīgas domes deputāte Alija Turlaja atzīst, ka pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas pilotkonkurss ar esošo nolikumu ir slogs apkaimju biedrību kapacitātei un gluži neatspoguļo ideju par konkursa jēgu. “Pārliecinājāmies, ka ir kardināli jāmaina konkursa īstenošanas gaita, jo esošā konkursa nolikuma interpretācija visām pusēm bija diezgan plaša un gaidas nesakrita ar rezultātiem. Tomēr kopumā esam panākuši labus rezultātus – konkursa gaitā izgaismojās šķēršļi un vajadzības, lai tiektos uz labāku rezultātu turpmāk”, sacīja Turlaja.

Jau vēstīts, ka 29.maijā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana. Konkursam no 22 nevalstiskajām organizācijām kopā ir iesniegti 26 projektu pieteikumi.

Vērtēšanas pirmajā kārtā tika noraidīti trīs projekti, jo to iesniedzēji nepārstāv Rīgas apkaimju intereses, savukārt vēl divi projekti noraidīti, jo tika iesniegti pēc termiņa.

Vērtēšanas otrajā kārtā divi projekti tika noraidīti, jo to pieteikumā norādītais finansējums pārsniedza noteikto, savukārt vēl divi projekti tika noraidīti, jo to pieteikumos norādītie projektu īstenošanai nepieciešamie zemes gabali nepieder pašvaldībai.

Vērtēšanas trešajā kārtā konkursa vērtēšanas komisija atbalstīja četrus projektus, savukārt divi projekti tika noraidīti. Par vienu projektu komisija lēma lūgt Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi sniegt papildu informāciju par projekta īstenošanas iespējamību, savukārt par 11 projektiem – precizēt projektu īstenošanas izmaksu aprēķinus.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritoriju kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī pilsētas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses. Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Finansējuma piešķiršanai tiek virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Konkursa vērtēšanas komisiju vada Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs, kā arī komisijā sastāvā ir sešu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Komisijas sastāvā ir iekļauts biedrības Rīgas Apkaimju alianse valdes priekšsēdētājs Māris Jansons un šīs biedrības valdes loceklis Igors Roms, biedrības Brasa valdes locekle Māra Melnbārde, biedrības Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība valdes loceklis Liberijs Počs, Inese Roze – Āgenskalna apkaimes biedrības valdes locekle un Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes locekle Alija Turlaja.

Konkursā iesniegtos projektus vērtē arī atbildīgie darbinieki no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Pilsētas attīstības departamenta, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Satiksmes departamenta, būvvaldes, Rīgas domes centrālās administrācijas, Austrumu izpilddirekcijas un Pārdaugavas izpilddirekcijas.

Plašāka informācija par konkursu ir publicēta balso.riga.lv un riga.lv.