Atbalsta vēja parka būvi Kaigu kūdras purvā

0
734

Jelgavas novada dome un arī Jelgavas domes deputāti akceptējuši kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma SIA Laflora ieceri Kaigu kūdras purvā Līvbērzes pagastā būvēt vēja elektrostaciju parku, aģentūrai LETA apliecināja domēs.

Jelgavas novada Kaigu purvā 25 gadus saimnieko viens no Latvijas lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Laflora, nodarbinot 290 vietējo iedzīvotāju, lai ražotu kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai. Kaigu purvā kūdras ieguve noslēgsies tuvākajos gados, tāpēc tiek meklēti citi zemes izmantošanas veidi un iecerēta vēja elektroenerģijas parka izveide.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks Jelgavas novada domes deputātus par ieceri, kas saistīta ar vēja parka virzību, kā arī Kaigu purva Zaļās industriālās zonas konceptu, informēja augusta beigās. Attiecīgi septembrī, saņemot Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) pozitīvu atzinumu Par vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecības Jelgavas novada Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, uzņēmums iesniedza iesniegumu par paredzēto vēja elektrostaciju parka būvniecību.

Ņemot vērā izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kā arī VPVB atzinumā ietvertos nosacījumus, Laflora īstenos paredzētās darbības IV alternatīvu, izvietojot vēja parka teritorijā 22 vēja elektrostacijas, informē Jelgavas novada pašvaldībā. Tāpat uzņēmums veiks elektropārvades līnijas izbūvi uz apakšstaciju Jelgavas teritorijā, kas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir vērtēta kā Ie alternatīva. Šai alternatīvai ir noteikti vairāki risinājumi, kuros tiek piedāvāts atšķirīgs kabeļu līnijas novietojums, bet nemainās tās sākuma un beigu punktu novietojums. Atkarībā no kabeļu līnijas novietojuma tās kopējais garums variēs no 11,4 līdz 12 kilometriem.

Izstrādājot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, nav konstatēti limitējoši faktori, kas ierobežotu paredzētās darbības IV alternatīvas un elektropārvades līnijas Ie alternatīvas realizēšanu ziņojumā norādītajā apjomā. Limitējošus faktorus, kuru dēļ vēja elektrostaciju parka Laflora būvniecība vai elektropārvades līnijas būvniecība būtu aizliedzama, nav konstatējis arī VPVB, norāda novada domē.

Savukārt uzņēmumā skaidro, ka projektu plānots realizēt, saglabājot 290 esošās, kā arī nodrošinot vismaz 120 jaunas darba vietas.

Investīcijas vēja parka un industriālās zonas izveidē sasniegs ap 170 miljoniem eiro. Elektroenerģijas ražošanu vēja parkā plānots sākt līdz 2025.gadam.

Laflora vēja parks un zaļā industriālā zona ir stāsts par atjaunīgās enerģijas ražošanu kā uzņēmuma, reģiona un valsts ilgtspējīgas attīstības pamatu, kopsolī ar tās lietderīgu izmantošanu, ieguldot to pašpatēriņā, pārtikas audzēšanā un nodrošinot gudru enerģijas pielietojumu sinerģijā ar valsts un privātajiem uzņēmumiem,” pauž Laflora valdes priekšsēdētājs Ameriks.

Viņš uzskata, ka tas ir visas Zemgales reģiona nozīmes projekts, kas veicinās reģiona sociāli ekonomisko attīstību, kur nozīmīga vērtība ir cilvēka dzīves kvalitāte un ilgtspējīgas darbavietas.

“Domāju, ka daudzi investori, uzņēmumi, kas gaida to brīdi, lai Laflora aizsāk projektu, cer uz līdzsadarbību arī savu biznesu attīstīšanā pieguļošajās teritorijās. Un tas nozīmē, ka Līvbērzes puses potenciāls vēl pat ir neaptverts,” komentē Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune (LZS).

Savukārt Jelgavas mērs Andris Rāviņš (ZZS) uzsver, ka Jelgava kā viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā parakstīja Eiropas Savienības Mēru paktu, kurā apņemšanās ietvēra līdz 2020.gadam samazināt oglekļa dioksīda izmešus par vismaz 20%, tādējādi piesakot zaļās enerģijas idejas ieviešanu pilsētas dzīvē.

“2020.gadā veiktais monitorings liecina, ka oglekļa dioksīda izmešu daudzums mūsu pilsētā samazinājies par 28%,” komentē Rāviņš.

Arī viņš uzskata, ka Lafloras vēlme attīstīt vēja parku blakus pilsētai uzskatāma par vēl vienu soli zaļās enerģijas idejas attīstīšanā.

2022.gada vasarā Laflora plāno organizēt starptautisku konferenci par zaļās industriālās zonas attīstību Kaigu purvā potenciālajiem interesentiem, sadarbības partneriem un investoriem, lai iepazīstinātu ar industriālās zonas projektu un informētu par vēja parka būvniecības progresu.

“Interese par projektu ir ārkārtīgi liela, pašlaik tiek izskatītas sadarbības iespējas ar vairākiem potenciālajiem investoriem. Projekta nacionālo nozīmi apstiprina arī fakts, ka starptautiskais Trīs jūru iniciatīvas Investīciju fonds jau sākotnējās izvērtēšanas stadijā Laflora vēja parku atzinis par vienu no Latvijas prioritārajiem projektiem,” informē Ameriks.

Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma Laflora apgrozījums pagājušajā gadā bija 22,242 miljoni eiro, kas ir par 22% vairāk nekā 2019.gadā, savukārt kompānijas peļņa palielinājās vairākas reizes – līdz 1,358 miljoniem eiro, liecina Firmas.lv informācija.