Atbalsta “Rail Baltica” pieteikumu trešajam Militārās mobilitātes uzsaukumam

0
373
Apvienotā autoceļa un dzelzceļa tilta pār Daugavu vizualizācija

Ministru kabinets atbalstījis Rail Baltica projekta Latvijas pieteikumu iesniegšanai trešajā Militārās mobilitātes projektu pieteikumu atlases uzsaukumā finansējumam no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI). Pieteikums tiks iesniegts Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrā (CINEA) līdz 2023.gada 21.septembrim.

Rail Baltica projekta Latvijas prioritārās aktivitātes, ko plānots pieteikt trešajā Militārās mobilitātes projektu uzsaukumā TEN-T pielāgošana civilās aizsardzības divējāda lietojuma vajadzībām, ietver:

– apvienotā autoceļa un dzelzceļa tilta pār Daugavu būvdarbu pirmo kārtu un būvuzraudzību, jauna divlīmeņa šķērsojuma izveidei pār Daugavu Salaspils un Ķekavas novados;

– papildu 5 km autoceļa pieslēguma būvprojekta izstrādi un izbūvi, kas savienos Salaspils Intermodālo kravu termināli ar valsts nozīmes A6 autoceļu un būs piemērots militārās mobilitātes aktivitātēm, kā arī dzelzceļa daļas projektēšanas apjoma palielinājumu un autoruzraudzību;

Rail Baltica Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla Ziemeļu daļas estakādes būvniecību starp Prāgas un Maskavas ielām. Plānotā aktivitāte paredz esošā dzelzceļa uzbēruma vietā izbūvēt 235 m garu estakādi, kas nepieciešama Eiropas Savienības (ES) standarta militāro kravu virzībai.

Rail Baltica projekta Latvijas prioritāro aktivitāšu īstenošanas indikatīvās izmaksas sastāda 191,07 milj. eiro, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzību 95,53 milj. eiro.

Pieteikums iesniegšanai CINEA sagatavots sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), akciju sabiedrību RB Rail AS (RBR) un tiks izvērtēts atbilstoši uzsaukuma vadlīnijām konkursa kārtībā. Pieteikuma atbalsta gadījumā, aktivitāšu īstenošanu nodrošinās EDzL un RBR, tas ir organizācijas kurām Satiksmes ministrija ir deleģējusi tehnisko kompetenci. Lēmums par projektu uzsaukumā pieteikto aktivitāšu finansējumu no EISI Militārās mobilitātes finansējuma 2021. – 2027. finanšu plānošanas periodam un to apmēru gaidāms 2024.gada sākumā. Finansējumu pieteiktajām aktivitātēm Eiropas Komisija piešķir ar 50% atbalsta intensitāti.