Atjaunos Rīgas velosatiksmes attīstības koncepciju

0
56

Pirmdien, 25.janvārī, Rīgas mikromobilitātes drošības komisijas sēdē deputāti vienojās par Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcijas aktualizēšanu, ziņo Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.–2030.gadam ir dokuments, kas  nosaka attīstības virzienus un mērķus integrētai velosatiksmes attīstībai Rīgas ielu plānojumā. Koncepcija balstās uz trīs galvenajiem attīstības virzieniem – velosatiksmes infrastruktūru, plānošanu un vadību, kā arī uz velosatiksmes popularizēšanu un izglītību.

Kā norādīja komisijas vadītāja, deputāte Agnese Logina, šī brīža koncepcijas redakcija nepilnīgi ataino pilsētas izaicinājumus un aktuālās problēmas, tāpēc tā jau ir novecojusi. Komisija ir vienojusies aicināt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Satiksmes departamentu šo dokumentu aktualizēt.

“Līdz šim veloinfrastruktūras ieviešana un plānu realizācija Rīgā ir notikusi ļoti lēni un neviendabīgi. Tas saistīts gan ar paviršu sekošanu līdzi plānošanas dokumentiem, gan ar finansējuma trūkumu. Kopš 2015.gada pilsētas attīstības plāni un vīzija ir krietni mainījusies un tagadējā dokumentā ir jāiekļauj gan RailBaltica būvniecības ietekme, gan arī RFF fonda projekti, kas būtiski mainīs pilsētu. Esošā velokoncepcija nav vairs pietiekami ambicioza un neatbilst pašreizējai situācijai. Ja mēs gribam sasniegt Gēla mobilitātes vīziju Rīgā, tad arī velosatiksmes jomā ir jāstrādā pēc pārdomāta plāna,” skaidroja Logina.

Komisija norāda, ka koncepcijas aktualizēšana nepieciešama arī tāpēc, ka mainījušies iedzīvotāju pārvietošanās paradumi, daudz biežāk izmantojot velo un citus mikromobilitātes veidus.

Rīgas mikromobilitātes drošības komisija izveidota, lai uzlabotu gājēju drošību, veiktu pakāpenisku ietvju un gājēju pāreju uzlabošanu atbilstoši drošības un pieejamības standartiem un veiktu gājēju ielu ieviešanu, iesaistot NVO un nozaru ekspertus. Komisijas galvenie uzdevumi ir uzlabot saikni starp plānošanu un ieviešanu – pārraudzīt mikromobilitātes plānošanas dokumentu izstrādi pirms izskatīšanas komitejā, uzlabot ceļu satiksmes drošību gājējiem un velosipēdistiem, izskatīt vides pieejamības jautājumus, lai nodrošinātu visiem pieejamu infrastruktūru, kā arī apspriest dažādus deputātu ierosinājumus, kas saistīti mikromobilitātes attīstību un drošību un apspriest ar mikromobilitāti saistītu normatīvo aktu izmaiņas.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit