Atjaunota Mērsraga brīvdabas estrāde “Jēgerleja”

0
1366

Ieguldot ES fondu finanšu līdzekļus, Mērsragā ir atjaunota brīvdabas estrāde Jēgerleja, kas ir viena no nozīmīgākajām kultūras tradīciju uzturēšanas vietām novadā, vēsta Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Veicot ieguldījumus estrādes atjaunošanā, ir nodrošināta Lībiešu kultūrtelpas un nemateriālā mantojuma saglabāšana un attīstība, kā arī jaunradīti pakalpojumi – jauns Baltijas jūras reģiona pilsētu un novadu sadraudzības festivāls Jūras ziņģes.

Projekta ietvaros estrādes jumts pārbūvēts modernā arkas veidolā. Atjaunota estrādes dēļu seguma grīda un veikti uzlabojumi skatītāju sēdvietās, nomainot vecos baļķa soliņus ar jauniem koka soliņiem uz metāla kājām, nodrošinātas 1500 sēdvietas. Estrādes teritorija arī labiekārtota un atjaunots bruģa segums.

Mērsraga brīvdabas estrāde Jēgerleja ir viena no nozīmīgākajām kultūras tradīciju uzturēšanas vietām Mērsraga novadā, kā arī iecienīta pašvaldības organizētu publisku pasākumu (Vasaras saulgriežu, Zvejnieku svētku, novada svētku, koncertu, sporta un deju, brīvdabas kino pasākumu) un vietējas sabiedrības iniciatīvas (radošo kolektīvu) organizētu pasākumu norises vieta. Pirms atjaunošanas brīvdabas estrādes infrastruktūrai dabas klimatisko un laika faktoru ietekmē bija radīti bojājumi, kā rezultātā tā nebija pilnvērtīgi izmantojama un tai draudēja slēgšana, kas būtiski ierobežotu Mērsraga novada iedzīvotājiem pieejamo kultūras pakalpojumu klāstu, negatīvi ietekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Papildus, degradēts objekta vizuālais veidols negatīvi ietekmētu arī pilsētvidi.

Kopējās estrādes izveides izmaksas ir 214 930 eiro, ES fondu ieguldījums ir 177 443 eiro.

Mērsraga brīvdabas estrāde ir viena no septiņiem kultūras objektiem, kas atjaunota projekta Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē ietvaros, lai veicinātu vietējās kultūras ilgtspējīgu attīstību Kurzemē. Kopējās projektā paredzētās izmaksas ir vairāk nekā 7,3 milj. eiro, no kurām ES fondu līdzfinansējums ir 3,1 milj. eiro. Projektu Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē Jūrmalas pilsētas dome īsteno sadarbībā ar Rojas novada domi, Mērsraga novada pašvaldību un Engures novada domi.