Atjaunots Siksalas skatu tornis Teiču rezervātā

0
290

Pabeigti pārbūves darbi Siksalas skatu tornim Teiču dabas rezervātā. Torņa remonta laikā nomainītas iepriekš novecojušās un bojātās konstrukcijas, kā arī pievienoti informatīvi materiāli par Siksalas torņa apkārtni.

Remontdarbu laikā tika atjaunoti pakāpieni, grīdas, margas, griestu dēļi, kā arī iestikloti torņa logi. Apmeklētāju ērtībai tornī izvietota arī informatīvā planšete, kas iepazīstina ar apkārt esošajām dabas vērtībām un tuvākās apkārtnes karti, kas ļauj apmeklētājiem labāk iepazīt unikālo aizsargājamās dabas teritorijas daļu.

28 metrus augstais Siksalas tornis ir iecienīts tūrisma galamērķis tā bagātīgās un cilvēka darbības neskartās dabas un skatu dēļ. No tā paveras plaša augstā purva ainava ar Siksalas ezeru, citām minerālzemes salām un Siksalas ciemu. Šeit purva vidū savulaik pēc Krievijas pareizticīgo baznīcas reformas 17. gs. vidū un tai sekojošās plašās vecticībnieku vajāšanas uz dzīvi apmetās vecticībnieki, izveidojot kopienu ar savām tradīcijām un dzīvesveidu. Līdz mūsdienām gan maz kas ir saglabājies.

Torņa atjaunošana veikta ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, kopējās izmaksas sasniegušas 17 825 eiro. Remontdarbus veica uzņēmums SIA “Premium Properties”.

Apmeklētājiem Teiču dabas rezervāts, tostarp arī Siksala, atvērts no 1. jūnija līdz 31. oktobrim Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieka pavadībā un šajā laikā rezervāta viesi varēs apmeklēt atjaunoto skatu torni.

Lai gan Teiču purvam ir sena apsaimniekošanas vēsture, dabiskās ekosistēmas ir cilvēka darbības maz ietekmētas, un tas atzīts par vienu no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Tāpēc antropogēnās slodzes mazināšanai DAP ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru – skatu torņus un laipas vairākās vietās Teiču dabas rezervātā – Tolkājā, Sildās, Kristakrūgā un Siksalā.

1972. gadā izveidotā Teiču dabas rezervāta platība ir gandrīz 20 tūkstoši hektāru. Tā lielāko daļu aizņem Teiču purvs, bet rezervāta teritorijai pieskaitāmi arī malās esošie purvainie meži un zālāji. Teiču dabas rezervāts ir pasaules mēroga dabas saglabāšanai svarīgs objekts. Tas iekļauts putniem nozīmīgu vietu, starptautiski nozīmīgu mitrāju un Natura 2000 teritoriju sarakstos.