Publicējam Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Straumes atskaites ziņojumu, ko 27.martā bija paredzēts nolasīt LBS XXXII kongresā, taču tas atcelts pandēmijas dēļ. Ziņojums ievietots arī aprīļa žurnālā Būvinženieris Nr.73.

Ziņojumā raksturots aizvadītais gads nozarē, LBS deleģējuma līguma izpilde būvspeciālistu sertifikācijā un patstāvīgās prakses uzraudzībā, kā arī sniegta informācija par finansējuma izlietojumu. Kā liecina LBS biroja apkopotie dati, profesionālās biedrības dalībnieku skaits patlaban ir 644, aktīvi darbojas vairākas sekcijas, rīkoti topošo būvju apmeklējumi, rit sadarbība ar ECCE – Eiropas Civilo inženieru padomi.

Ieteikts aktivizēt dalību būvniecības regulējuma normatīvu pilnveidošanā. Kā galveno uzdevumu nākamajā darbības posmā LBS vadība uzsver šogad sākušos pāreju uz būvprojektu akceptu un vadību pilnībā digitālā formātā. ‘’Šī uzdevuma sekmīga izpilde galvenokārt būs atkarīga no būvspeciālistu – projektētāju, būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un būvekspertu kompetences, kā arī no programmatūras, tehniskā nodrošinājuma un motivācijas sasniegt kvalitatīvus, ilgtspējīgus mērķus,’’ uzsver Mārtiņš Straume.

‘’Šī gada februāra otrajā nedēļā laika rādītājs sāka skaitīt līdz Latvijas Būvinženieru savienības 100 gadu jubilejai atlikušo četrgadi. Apkoposim idejas un sagatavosim rīcības plānu ar mērķi godam sagaidīt mūsu profesionālās organizācijas nozīmīgo gadadienu,’’ aicina LBS vadītājs.

Vairāk lasiet žurnāla Būvinženieris aprīļa izdevumā Nr.73 un pievienotajā linkā.

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected]