Atstādinātais Vircavs uzvar tiesvedībā pret Rīgas pašvaldību

0
872
Foto – Valdis Semjonovs, la.lv

Pirmās instances tiesa lēmusi pilnībā noraidīt Rīgas pašvaldības prasību pret atstādināto Rīgas būvvaldes vadītāju Ingusu Vircavu, atzīstot, ka viņa atlaišanai no amata nav juridiska pamatojuma. Tāpat tiesa nosprieda no pašvaldības par labu Vircavam piedzīt tiesvedības izdevumus 1425 eiro apmērā, informē Vitālijs Reinbahs, arodbiedrības LABA valdes priekšsēdētājs.

Rīgas dome iesniegusi apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu, ar kuru noraidīta domes prasība pret atstādināto Rīgas būvvaldes vadītāju Ingusu Vircavu par darba attiecību izbeigšanu.

Tagad lieta būs jāskata Rīgas apgabaltiesai.

Iepriekš pašvaldības pagaidu administrācija 30.aprīlī lēma izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Vircavu vēl pirms arodbiedrības atzinuma saņemšanas.

Pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics Vircavam izteica rājienu par iepriekš ierosināto pārkāpuma lietu, taču vienlaikus atkārtoti atstādināja viņu no amata par citiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pašvaldības mantas izšķērdēšanu.

Lēmums bija saistīts ar Vircava pārkāpumiem personiska labuma gūšanai un pašvaldības mantas izšķērdēšanu, proti, prettiesiskā būvvaldes dienesta autotransporta sistemātiskā un ilgstošā izmantošanā privātām vajadzībām, neatlīdzinot ne autotransporta lietošanas izmaksas, ne šiem privātajiem braucieniem izlietotās degvielas izmaksas.

Tāpat konstatēts, ka Vircavs privātajiem braucieniem kā autovadītājus ir izmantojis būvvaldei pakļautos darbiniekus bez viņu rakstveida piekrišanas un dažos gadījumos pat pret viņu gribu, liekot viņiem ārpus noteiktā darba laika pildīt autovadītāja pienākumus, par virsstundām maksājot no pašvaldības līdzekļiem.

Arodbiedrība LABA nepiekrita sava biedra Vircava atbrīvošanai no Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja amata. Līdz ar to Rīgas dome tiesā sniedza prasību par darba attiecību izbeigšanu ar Vircavu. Līdz tiesas lēmumam, būvvaldi turpinās vadīt Jānis Belkovskis.

Šī gada 5.septembrī minētā tiesa lēma pilnībā noraidīt Rīgas pašvaldības prasību pret Vircavu, atzīstot, ka viņa atlaišanai no amata Pirmās instances tiesa 6.septembrī nosprieda, ka prasība nav pamatota un to noraidīja. Tāpat tiesa nosprieda no pašvaldības par labu Vircavam piedzīt tiesvedības izdevumus 1425 eiro apmērā.

Vitālijs Reinbahs stāsta, ka Ingusu Vircavu pirmo reizi no amata atstādināja 2020.gada februārī, kam par pamatu tika radīts mākslīgs iemesls – Rīgas domē saņemtās sūdzības par Vircava vadības stilu, tomēr arodbiedrība LABA uzskata, ka patiesais atstādināšanas iemesls bija atteikšanās ekspluatācijā pieņemt Z-Torņus, ko būvvaldes vadītājs argumentēja ar neatbilstībām būvniecības prasībās.

Pēc Rīgas domes atstādināšanas pie varas Rīgā stājās pagaidu administrācija, kas atkārtoti atstādināja Vircavu par būvvaldes dienesta autotransporta izmantošanu. Tam sekoja arī mēģinājums atlaists Vircavu no darba. Bet, ņemot vērā, ka Vircavs ir arodbiedrības biedrs, ir jālūdz arodbiedrības piekrišana darba tiesisko attiecību izbeigšanai. Arodbiedrība pēc rūpīgas situācijas izvērtēšanas atzina, ka pašvaldībai nav juridiska pamatojuma darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar Vircavu, kā rezultātā darba devējs bija spiests vērsties tiesā ar prasību un lūgt tiesu atļaut uzteikt Vircavam darba līgumu. 2020.gada 5.jūnijā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgas pašvaldība iesniedza prasību pret Vircavu par darba līguma izbeigšanu. Tiesvedības procesa laikā līdz sprieduma spēkā stāšanās ar darbinieku tiek saglabātas darba tiesiskās attiecības līdz tiesas gala vārdam.

“Šis ir kārtējais pierādījums centieniem ar jebkuriem līdzekļiem atbrīvoties no nevēlamiem, bet pieredzējušiem darbiniekiem. Redzam, ka kopumā pēdējo 10 gadu laikā politiķi regulāri par katru cenu mēģina izrēķināties ar pašvaldības iestāžu vadošajiem darbiniekiem, kuri atsakās pildīt apšaubāmus un, iespējams, pat prettiesiskus politiķu uzdevumus. Vienatnē pret šādu patvaļu, kā arī varas, finanšu un administratīvo resursu cīnīties nav iespējams. Nonākot šādās situācijās, ļoti būtisks ir arodbiedrības atbalsts un piesaistītie juristi ar padziļinātu ekspertīzi darba tiesībās. Vircavs ir arodbiedrības LABA biedrs, kam tiesvedības laikā sniegts juridiskais atbalsts, lai palīdzētu viņam cīnīties par savām tiesībām uz darbu, kā arī nekavējoties izbeigtu prettiesisko atstādināšanu no darba, kas krietni pārsniedz Darba likumā pieļaujamo trīs mēnešu atstādināšanas termiņu,” uzsver Vitālijs Reinbahs.