Attīsta teritorijas “Rail Baltica” infrastruktūras apkopei

0
251

Uz jaunbūvējamās Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijā būs ne tikai divas starptautiskās un 16 reģionālās stacijas, bet arī divi infrastruktūras apkopes punkti – Iecavā un Skultē.

Lai gan apkopes punktu pamatfunkcija būs Rail Baltica dzelzceļa tīkla uzturēšana un remonts, tomēr tie sniegs pievienoto vērtību pirms tiešās darbības. Jau Rail Baltica izbūves laikā posmā Rīga–Lietuvas robeža un Igaunijas robeža–Rīga apkopes punkti Iecavā un Skultē ļaus nodrošināt būvmateriālu, iekārtu un būvtehnikas uzglabāšanu un nepieciešamos sagatavošanas un apstrādes darbus. 

Abu infrastruktūras punktu būvprojektēšanu veic Latvijas un Itālijas uzņēmumu apvienība SIA BRD projekts un Itālijā dibināts inženieru uzņēmums Sintagma Srl, un tā ir noslēguma posmā, tāpēc iepazīstinām Būvinženiera lasītājus detalizētāk ar to, kas paredzēts šajos Rail Baltica infrastruktūrai nozīmīgajos punktos.

Jāuztur droša un ilgtspējīga infrastruktūra

«Lai gan apkopes punktu projektēšana un būvniecība nav tik komplicēta kā, piemēram, starptautisko staciju izveide, tomēr būtiska ir arī šo objektu pārdomāta izveide, gan plānojot visu nepieciešamo infrastruktūru, gan arī veidojot abu sliežu platumu – esošo 1520 mm un Eiropas 1435 mm – dzelzceļu un ceļu tīkla pieslēgumus,» saka Oskars Geide,Rail Baltica ieviesēja Latvijā – uzņēmumaEiropas Dzelzceļa līnijas – Projekta ieviešanas un vadības departamenta Infrastruktūras apkopes punktu projekta vadītājs.

Viņš skaidro, kāpēc nepieciešami šādi – dzelzceļa – infrastruktūras apkopes punkti: sliežu ceļiem, tāpat kā jebkura cita veida infrastruktūrai, vajadzīga uzturēšana darbderīgā stāvoklī, lai nodrošinātu efektīvu un galvenokārt drošu transporta kustību, lai sliežu ceļi ir uzticami un ilgtspējīgi. Tāpēc sliežu ceļiem un saistītai infrastruktūrai regulāri jāveic diagnostikas un uzturēšanas darbi, priekšlaicīgi novēršot bojājumus un pārmērīgu nolietojumu, lai netiktu izraisīti negadījumi. «Sliežu ceļi ir ilgtermiņa investīcija. Mēs visi vēlamies, lai jaunizbūvētā infrastruktūra kalpo ilgu laiku un sniedz maksimālu ieguvumu, tāpēc, lai infrastruktūru un sliežu ceļus uzturētu labā stāvoklī, nodrošinātu efektīvu un drošu transporta kustību, nepieciešami šādi apkopes punkti,» stāsta O. Geide.

Pamatojas uz starptautisku pieredzi dzelzceļa nozarē

Infrastruktūras apkopes punktu pamatfunkcija būs nodrošināt darbinieku un dzelzceļa infrastruktūras apkopes un remonta tehnikas, t. sk. ritošā sastāva, dislokāciju Rail Baltica infrastruktūras drošai uzturēšanai. Šo darbu sekmīgai veikšanai infrastruktūras apkopes punktos paredzēts izveidot atbilstošu infrastruktūru, turēt vajadzīgo aprīkojumu un tehniku, kas ļauj veikt sliežu ceļu materiālu uzglabāšanu, montāžu, atjaunošanu, dzelzceļa sistēmu elementu uzglabāšanu, infrastruktūras tehniskās apkopes ritošā sastāva ekipēšanu un uzturēšanu darbspējīgā stāvoklī. Paredzēts, ka infrastruktūras apkopes punktu teritorijas Rail Baltica pamattrases būvniecības laikā izmantos kā būvniecības bāzes. Tās kalpos kā būvniecības materiālu un tehnikas uzglabāšanas un transportēšanas novietnes, biroja vieta un autostāvvieta būvdarbu veicējam un būvuzraugiem, tostarp šīm teritorijām izbūvējot pieslēgumus esošajam 1520 mm sliežu ceļu tīklam, lai būvmateriālu un tehnikas transportēšanai maksimāli izmantotu dzelzceļu. Pirmie sagatavošanās darbi būvniecībai sāksies pēc tam, kad tiks noslēgts pamattrases būvniecības iepirkums Latvijā un tiks izvēlēts atbilstošākais būvdarbu veicējs, kas pēc līguma parakstīšanas sāks visas nepieciešamās aktivitātes.

Rail Baltica projekta gaitā Latvijas teritorijā tiks izveidoti divi infrastruktūras apkopes punkti: Skultē (Limbažu novadā) un Iecavas pusē (Bauskas novadā). Infrastruktūras apkopes punktu izvietojums izvēlēts, pamatojoties uz starptautisku pieredzi dzelzceļa nozarē un veikto izpēti, izvēloties optimālo lokāciju, jo šajās vietās krustojas abu platumu – gan 1520 mm, gan 1435 mm – dzelzceļi un tuvumā ir šosejas. Kopumā abos infrastruktūras apkopes punktos paredzēts izbūvēt 1435 mm platuma sliežu ceļus aptuveni 14 km garumā, kā arī izbūvēt pieslēgumus tuvumā esošajiem 1520 mm platuma sliežu ceļiem gandrīz 13 km garumā.

Foto – SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vizualizācijas

Visu rakstu lasiet žurnāla Būvinženieris augusta numurā (Nr.93).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.