Atvērta jauna derīgo izrakteņu ieguves vieta Apes pagastā

0
43
Publicitātes attēls no Zemesdziles.lv

Lai piedāvātu augstvērtīgus minerālos materiālus un to maisījumus arvien jaunās ieguves vietās visā Latvijā, šī gada janvārī LVM Zemes dzīles atvēra jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu Gailenes-2, kas atrodas Austrumvidzemes mežsaimniecības teritorijā Apes novada Apes pagastā.

Ieguves vietas kopējā platība ir 7,7 ha, kur ieguvei būs pieejami kopumā 944 180 kubm smilts un 53 830 kubm mālsmilts. Ņemot vērā, ka karjera izstrāde notiek pakāpeniski, derīgo izrakteņu ieguvei ir sagatavota teritorija 2,7 ha platībā.

Derīgo izrakteņu ieguves vieta Gailenes 2 atrodas tieši blakus jau savulaik izstrādātajai atradnei Gailenes Ziemeļu iecirknis, kurā minerālo materiālu ieguve ir notikusi no 2016.-2023.gadam. Šajā laika posmā atradnē Gailenes Ziemeļu iecirknis tika iegūti 72 491 kubm smilts.

Veicot atsegšanas darbus ieguves vietā Gailenes 2, paralēli 2,79 ha platībā tika organizēta blakus izstrādātās atradnes Gailenes Ziemeļu iecirknis daļējā rekultivācija – veikti grunts pārvietošanas, līdzināšanas un planēšanas darbi. Pēc šiem rekultivācijas darbiem daļu no izstrādātā karjera Gailenes Ziemeļu iecirknis paredzēts apmežot.