Atvieglota kārtība būvatļaujas pagarināšanai

0
506

Lai risinātu būvju kadastrālās uzmērīšanas rindu problemātiku un personas varētu saņemt būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu saprātīgā termiņā, kā arī veicinātu savlaicīgu būvdarbu izpildi un būvju pieņemšanu ekspluatācijā, tika pārskatīts būvju kadastrālās uzmērīšanas process kopumā.

Tā rezultātā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu izstrādāja grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr. 263 Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi, ar kuriem noteica gadījumus, kad nav nepieciešama būves kadastrālās uzmērīšanas lieta.

Savukārt, lai būvatļaujas pagarināšanas gadījumā noņemtu prasību iesniegt institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, kadastrālās uzmērīšanas lietu, Ekonomikas ministrija izstrādāja grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr. 529 Ēku būvnoteikumi, kurus Ministru kabinets apstiprināja š.g. 28.marta sēdē.

Turpmāk nepabeigtas ēkas būvniecības gadījumā būvatļauju varēs pagarināt, neveicot ēkas kadastrālo uzmērīšanu, bet veicot nepabeigtas jaunbūves deklarēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Lai to izdarītu, Valsts zemes dienestā būs jāiesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarācija, kurai pievieno ēkas novietnes izpildmērījuma plānu un arī ēkas fotoattēlu, kas apliecina deklarācijā norādītos būves raksturojošos rādītājus. Pēc šo datu reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ierosina būvatļaujas pagarināšana. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pārliecinās par nepabeigtas ēkas datu reģistrācijas faktu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas ekspluatācijas lietas funkcionalitāti vai tīmekļa vietni kadastrs.lv).

Sagaidāms, ka šāda atvieglota kārtība veicinās iespēju savlaicīgi pagarināt būvatļauju, lai persona turpinātu un pabeigtu būvdarbus, kā arī mazinās Valsts zemes dienesta pakalpojuma (būves kadastrālā uzmērīšanas) rindu.

Vienlaikus precizēta ēku pieņemšanas ekspluatācijā kārtība gadījumos, kad vienas būvatļaujas būvniecības procesa ietvarā tiek realizēta dažādu būvju grupu būvniecība, ēku pieņemšanai ekspluatācijā ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta būs nepieciešama tikai otrās un trešās grupas ēkām (jaunbūvēm), bet citām būvprojektā ietvertajām būvēm, tai skaitā pirmās grupas ēkām, tā vairs nebūs nepieciešama.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit