Augustā būvniecības izmaksas palielinājās par 0,5%

0
293

2020.gada augustā, salīdzinot ar jūliju, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājāspar 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 1,3%, būvmateriālu cenas – par 0,3%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,2%.

Augustā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādniekiem, kā arī montētājiem.

Salīdzinot ar 2019.gada augustu, būvniecības izmaksas palielinājās par 1,4%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 8,2%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,5%, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 1,1%.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2020.gada septembrī tiks publicēta 27.oktobrī. Plašāka informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Ražotāju cenas – Metadati”.

Metodoloģiskā informācija
2020.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.
Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2019.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 90% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 36% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Avots: CSP.