Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem saņemti 44 piedāvājumi

0
586

Piektdien, 5.novembrī, atvērti iepirkuma Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi (IUD) (identifikācijas Nr. LVC 2021/26/AC) piedāvājumi. Kopumā 19 iepirkuma daļās ir saņemti 44  piedāvājumi, kurus turpmāk vērtēs iepirkuma komisija, informē VSIA Latvijas Valsts ceļi.

IUD iepirkuma priekšmets ir sadalīts 19 iepirkuma daļās pēc teritoriālā principa: Rīgas nodaļas teritorija ietver 1023 kilometrus autoceļu, Daugavpils nodaļas – 844 kilometrus, Liepājas nodaļas – 920 kilometrus, Ogres nodaļas – 741 kilometru, Cēsu nodaļas – 1060 kilometrus, Madonas, Gulbenes nodaļas – 1582 kilometrus, Smiltenes, Alūksnes nodaļa – 1390 kilometrus, Limbažu nodaļas – 808 kilometrus, Valmieras nodaļas – 790 kilometrus, Aizkraukles nodaļas – 772 kilometrus, Jēkabpils nodaļas – 835 kilometrus, Balvu, Ludzas nodaļas – 1452 kilometrus, Preiļu, Dagdas nodaļas – 1462 kilometrus, Rēzeknes nodaļas – 852 kilometrus, Talsu, Ventspils nodaļas – 1615 kilometrus, Kuldīgas, Saldus nodaļas – 1322 kilometrus, Tukuma, Dobeles nodaļas – 1427 kilometrus, Bauskas nodaļas – 697 kilometrus un Jelgavas nodaļas – 571 kilometru.

Iepirkuma priekšmets Rīgas nodaļas iepirkuma daļā atšķiras no pārējām, jo tajā valsts galveno autoceļu posmiem tiks iepirkts kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums (KIUD), savukārt pārējās iepirkuma daļās – ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums. KIUD nozīmē, ka šajā iepirkuma daļā uzvarējušais pretendents saņems fiksētu samaksu par to, ka visu līguma termiņu nodrošinās Ministru kabineta (MK) noteikumos definēto A klases prasību izpildi valsts galveno autoceļu posmos, kuri ietilpst šajā iepirkuma daļā, neatkarīgi no meteoroloģiskajiem un citiem apstākļiem. Savukārt citās iepirkuma daļās uzvarējušie pretendenti samaksu saņems atbilstoši padarīto darbu apjomam. 

Rīgas nodaļas teritorijā ir visintensīvākā autotransporta satiksme, īpaši tas attiecas uz valsts galvenajiem autoceļiem, turklāt tur ir liels šo autoceļu īpatsvars. Tāpat valsts galvenie autoceļi LVC Rīgas nodaļas teritorijā, salīdzinot ar pārējo Latviju, ir vispilnīgāk aprīkoti ar informācijas tehnoloģijas iekārtām (CMS, ceļu kameras, mainīgās ceļazīmes). KIUD kontrole tiek plānota, izvērtējot faktiskos laika apstākļus, to prognozes, ceļa meteoroloģisko staciju un ceļa kameru informāciju, ceļa lietotāju un operatīvo dienestu sniegto informāciju Satiksmes informācijas centram, kā arī tiešsaistes navigācijas lietotnēs (Waze) esošo informāciju, kā arī iepriekš veiktās LVC kontroles rezultātus, nodrošinot LVC kontroli tieši autoceļam kritiskākajos brīžos, tai skaitā arī brīvdienās, rīta un vakara stundās. Par neatbilstošu uzturēšanas darba kvalitāti ir paredzēti ievērojami līgumsodi par katru atklāto neatbilstību, paredzot līgumsoda pieaugumu par novēršanas kavēšanās laiku. KIUD princips tiek pielietots arī Ziemeļvalstīs, kā arī abās Latvijas kaimiņvalstīs. 

Iepirkumā iesniegtos piedāvājumus var apskatīt šeit.

Ar visām potenciālajiem piegādātājiem izvirzītajām prasībām un pilnu iepirkuma dokumentāciju ir iespējams iepazīties pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/52218

Gatavojoties IUD tirgus atvēršanai un iepirkumam, LVC ir rīkojuši divas apspriedes ar potenciālajiem piegādātājiem, 2020.gada 5.novembrī un 2021.gada 22.janvārī, kurās piedalījās vairāki desmiti komersantu. Izstrādājot iepirkuma nolikumu, tika veiktas arī konsultācijas ar Konkurences padomi (KP). 

Piegādātājiem, kuri iegūs tiesības slēgt līgumus par IUD un KIUD valsts autoceļu tīklā, darbi būs jāsāk sešu mēnešu laikā, bet ne agrāk kā 2022.gada 1.maijā. Līgumu termiņš būs 60 mēneši no darbu uzsākšanas, un piegādātājiem savā darbā būs jāvadās pēc IUD prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.26 Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Patlaban IUD uz valsts autoceļiem veic VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) atbilstoši Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam.