“Bauhaus” projektiem piešķirs aptuveni 85 miljonus eiro

0
871

Jaunā Eiropas Bauhaus projektiem 2021.–2022.gadā no Eiropas Savienības (ES) programmām atvēlēti aptuveni 85 miljoni eiro, aģentūru LETA informēja Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

Otrdien Eiropas Komisija (EK) pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīta Jaunā Eiropas Bauhaus koncepcija, kas paredz vairākas rīcībpolitikas darbības un finansēšanas iespējas. Pēc EK paustā, projekta mērķis ir paātrināt pārveidi dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, būvniecībā un tekstilrūpniecībā, lai visi iedzīvotāji varētu piekļūt apritīgākām un mazāk oglekļietilpīgām precēm.

EK norādīja, ka Jaunais Eiropas Bauhaus Eiropas zaļajam kursam piešķir kultūras un radošo dimensiju, un tā uzdevums ir parādīt, ka ilgtspējīgai inovācijai mūsu ikdienas dzīvē var būt taustāms un pozitīvs efekts. Paredzēts, ka daudzās ES programmās Jaunais Eiropas Bauhaus tiks integrēts kā kontekstuāls vai prioritārs elements bez konkrēta iepriekš noteikta budžeta.

Finansējums tiks piešķirts no dažādām ES programmām, tai skaitā no programmas Apvārsnis Eiropa pētniecības un inovācijas darbībām, no programmas Life vides un klimata darbībām un no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Turklāt EK aicinās dalībvalstis Jaunā Eiropas Bauhaus pamatvērtības iestrādāt teritoriālās un sociālekonomiskās attīstības stratēģijās, kā arī mobilizēt attiecīgās atveseļošanas un noturības plānu sadaļas un kohēzijas politikas programmas.

EK izveidos Jaunā Eiropas Bauhaus laboratoriju jeb domdarbnīcu, kas līdzradīs, prototipēs un testēs jaunus rīkus, risinājumus un rīcībpolitikas ieteikumus. Arī laboratorija strādās kopdarbības garā, proti, tā apvienos dažnedažādus cilvēkus un centīsies aptvert sabiedrību, industriju un politiķus, lai cilvēkus savestu kopā un rastu jaunus koprades veidus.

Paziņojuma pamatā ir atsauksmes, kuras tika saņemtas kopizstrādes fāzē, kas ilga no janvāra līdz jūlijam. Šajā periodā EK saņēma vairāk nekā 2000 atsauksmju no visas Eiropas un arī ārpus tās.

EK pārstāvniecības Preses nodaļā norādīja, ka 2021.gada janvārī tika sākta Jaunā Eiropas Bauhaus kopizstrādes fāze, kurā tika apzināti un apdomāti estētiski, ilgtspējīgi un iekļaujoši dzīves telpas risinājumi, kuri turklāt palīdzētu īstenot Eiropas zaļā kursa mērķus. Izstrādes pirmajā posmā ikviens tika aicināts piedalīties sarunās par to, kā varētu mainīt to, kā mēs dzīvojam kā sabiedrība. Šo apspriežu rezultāti tika iestrādāti šodien pieņemtajā Jaunā Eiropas Bauhaus paziņojumā.

Kas ir Jaunais Eiropas Bauhaus?