Bauskā pārbūvēs ēku, kurā atradīsies grupu dzīvokļi

0
258

Lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, Bauskā pārbūvēs ēku Slimnīcas ielā 4. Ēka iegūs jaunu veidolu, tiks labiekārtota teritoriju ap ēku un izveidotas autostāvvietas, informē Antra Bagone, Bauskas novada Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

Līdz šim ēka bija nodota bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sarkanais krusts un tajā tika izmitināti sociālā aprūpes centra Derpele klienti, kuri marta nogalē pārcēlās uz jaunām, svaigi izremontētām telpām Mežotnes pagasta Garozas ciemā.

Ēkā plānots izveidot 16 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un koplietošanas telpas grupu dzīvokļu iemītniekiem un darbiniekiem. Ēkā iecerēts veidot arī pakalpojumu Atelpas brīdis pieaugušajiem ar četrām pakalpojuma vietām. Atelpas brīdis klientiem tiks piedāvāti arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – fizisko aktivitāšu istaba un sensorā istaba.

Visā ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība, atjaunoti iekšējie inženiertīkli – ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācijas sistēma, elektroapgāde, apkures sistēma, elektronisko sakaru un tīklu sistēmas –, tiks demontēts esošais žogs un labiekārtota teritorija ap ēku – izveidoti apstādījumi ar dekoratīvo apgaismojumu, bruģēti celiņi, uzstādīti parka soliņi, velonovietnes un izveidotas autostāvvietas.

Atjaunojot ēku, plānots atjaunot arī ēkas vienstāva piebūves daļu, kurā atrodas Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Zemgales Mutes veselības centrs, lai abas ēkas iegūtu vienotu veidolu pilsētvidē un inženierkomunikācijas katrai ēkai būtu lietojamas un uzskaitāmas atsevišķi. Izmaksas, kas attiecās uz vienstāva ēkas apjomu, tiks iekļautas deinstitucionalizācijas projektā kā neattiecināmās izmaksas.

Martā noslēdzās būvdarbu iepirkuma izvērtēšana un būvdarbu veikšanai ir apstiprināts pretendents SIA Ekoteh Būve. Būvuzraudzību ēkas pārbūvei veiks SIA Akorda.

Projekta Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā īstenošana noslēgsies 2023.gada nogalē. Vairāk par projektu: ŠEIT

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit