Bauskas stadions. Foto – Ivars Bogdanovs, "Bauskas Dzīve"

Bauskas novada pašvaldība kompensēs 6000 eiro par divām ēkām, kuras nepieciešams nojaukt, lai nodrošinātu topošās sporta halles funkcionēšanu, lēmusi novada dome.

Pamatojoties uz izstrādāto jaunceļamās sporta halles Pilskalna ielā 26 ugunsdzēsības pasākumu pārskatu, ir nepieciešams nojaukt divas būves – šķūni un saimniecības ēku –, vai arī uzbūvēt monolītu dzelzsbetona atbalstsienu starp sporta halli un saimniecības ēkām.

Saimniecības ēkas uzbūvētas uz zemesgabala Krasta iela 13 robežas, un to mantinieks ir piekritis būvju nojaukšanai ar noteikumu, ka viņam samaksā kompensāciju atbilstoši sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumam. Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Juris Bočs īpašumu ir novērtējis, un atbilstoši vērtējumam saimniecības ēkas un šķūņa Krasta ielā 13 noteikta 6000 eiro apmērā.

Savukārt sporta halles būvnieks SIA Selva būve ir iesniegusi pašvaldībā tāmi par monolītās dzelzsbetona atbalstsienas izbūvi starp zemesgabaliem Pilskalna ielā 26 un Krasta ielā 13. Sienas būvniecības darbi bez projektēšanas izmaksām ir 14 731 eiro.

Tā kā monolītās dzelzsbetona atbalstsienas izbūves darbu izmaksas pārsniedz ēku nojaukšanas kompensācijas izmaksas, tad lietderīgāk ir samaksāt ēku īpašniekam kompensāciju, secinājusi pašvaldība. Tādēļ dome lēma kompensēt mantiniekam ēku vērtību 6000 eiro apmērā. Vēl 1734 eiro piešķirti objektu nojaukšanai.

Jau ziņots, ka Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta halles būvniecības gala izmaksas sasniegs 5 659 960 eiro.

Sporta halle plānota Pilskalna ielā 26. Plānojumā paredzēts ne vien izbūvēt daudzstāvu ēku, bet arī sakārtot volejbola, tenisa un handbola laukumus.