Bauskas novadā veikti apjomīgi darbi pašvaldības autoceļu uzlabošanai

0
333
Foto no Bauska.lv

Šogad Bauskas novada teritorijā veiktas apjomīgas investīcijas autoceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai.

Daļā objektu darbi tiks pabeigti jau šogad, daļā turpināsies arī nākamajā gadā, kopumā uzlabojot ielu un pašvaldības autoceļu segumu gandrīz septiņu kilometru garumā.

Bauskas pilsētā uzlabots Krasta ielas posms

Krasta ielai posmā no Skolas ielas līdz Mūsas tiltam 395 metru garumā pabeigta asfalta seguma ieklāšana divās kārtās. Ceļa posmam veikta komunikāciju pārbūve, zaļās zonas ierīkošana, ceļa aprīkojuma uzstādīšana un labiekārtošana. Būvdarbi objektā jau pabeigti, objekta nodošanai ekspluatācijā notiek uzmērīšanas darbi.

Ielas segums izbūvēts privātmāju teritorijā, tādējādi būtiski uzlabojot apstākļus iedzīvotāju piekļūšanai saviem īpašumiem, savukārt vasaras periodā iela nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi publiskajai atpūtas vietai pie upes, kas atrodas dabas parka Bauska teritorijā.

Līdz šim ielai bija grants segums neapmierinošā stāvoklī – transporta slodzes un atmosfēras nokrišņu ietekmē bija izveidojušās bedres un iesēdumi, kas ietekmēja satiksmes drošības līmeni.

Mežotnes pagastā asfaltēts autoceļa B2 Jumpravu kapi-Tomi posms

Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā pārbūvēts autoceļa B2 Jumpravu kapi-Tomi posms 256 metru garumā. Līdzšinējam grants seguma ceļam veikta brauktuves ceļa segas izbūve ar karsto asfaltu, kas turpmāk iedzīvotājiem nodrošinās kvalitatīvu piekļuvi saviem īpašumiem un publiskām atpūtas vietām dabas parka Bauska teritorijā.

Ceļa posmam veikta arī komunikāciju pārbūve, ceļa aprīkojuma uzstādīšana un zaļās zonas ierīkošana.

Brunavas pagastā veic apjomīgus būvdarbus Liepu ielas pārbūvei

Šogad uzsākti apjomīgi būvdarbi Brunavas pagasta Grenctāles ciemā, pārbūvējot Liepu ielu 1872 metru garumā, tai skaitā arī tilta pār Ceraukstes upi pārbūvi (20 metri), lietus atvades tīklu un drenāžas komunikāciju izbūvi 313 metru garumā, caurteku izbūvi 317 metru garumā un ielas apgaismojuma izbūvi.

Būvnieki ir veikuši upītes krastu nostiprināšanu un ceļa apakškārtas uzklāšanu pirmajam posmam līdz tiltam, kā arī uzsākta tilta pāļu ievietošana. Aktīvi darbi notiek arī ciema teritorijā privātmāju rajonā. Tur tiek ieklātas caurtekas, izbūvēta ceļa infrastruktūra un uzklāts šķembu slānis.

Liepu iela ir Grenctāles ciema galvenā iela, kas nodrošina piekļuvi iedzīvotājiem nozīmīgai infrastruktūrai: kultūras namam, doktorātam, bibliotēkai, veikalam, viesu namam Rasa Spa, autoservisam, kā arī savieno ciema teritoriju ar pieguļošajām lauksaimnieciskās ražošanas teritorijām un uzņēmumiem. Ielas seguma tehniskais stāvoklis, apgaismojuma un satiksmes drošības līmenis bija neapmierinošs, gājēju pārvietošanās notika pa brauktuves malu. Dzelzsbetona tiltam pār Ceraukstes upi bija būtiski bojājumi nesošajās konstrukcijās, tāpēc pilnīga pārbūve bija neatliekama.

Notiek darbi autoceļa A6 Kalte-Cīruļi posma pārbūvei Vecsaules pagastā

Lai uzlabotu piekļuvi Zvaigznes ciemam virzienā no Bauskas pilsētas, tiek veikta pašvaldības autoceļa Kalte-Cīruļi pārbūve 863 metru garumā.  Projekta ietvaros minētajam posmam paredzēts veikt brauktuves pilnas ceļa segas izbūvi ar asfalta divu kārtu segumu, kā arī apauguma noņemšanu, zaļās zonas ierīkošanu un ievalku izveidošanu, ceļa aprīkojuma uzstādīšanu un labiekārtošanu.

Pašlaik objektā notiek būvdarbi, apauguma noņemšana, koku un krūmu ciršana, uzsākta gultnes izstrāde un salizturīgā slāņa izbūve nobrauktuvēm.

Autoceļu B7 Priedītes-Mežotnes stacija pārbūvē 1806 m garumā

Pašvaldības autoceļa B7 Priedītes-Mežotnes stacija posma pārbūve tiek veikta, lai nodrošinātu alternatīvu noslogotajam autoceļam P103 Dobele-Bauska maršrutā Bauska-Pilsrundāle. Jau šobrīd aktīvās atpūtas cienītāji maršrutā Bauska–Pilsrundāle aktīvi izmanto ainavisko ceļu, kas no Bauskas ved caur Lepšu ciemu, Ziedoņiem un Priedītēm uz Pilsrundāli, savienojot divus novada tūrisma magnētus – Rundāles pili un Bausku.

Ceļš ved caur dabas parka Bauska teritorijai, paverot gleznainu Lielupes ainavu uz Jumpravas un Ziedoņu dolomīta atsegumiem. Līdz šim tieši ceļa posms Priedītes-Mežotnes stacija rudens, ziemas un pavasara mēnešos ir bijis gandrīz izbraucams.

Ceļa pārbūves risinājums paredz caurteku un drenāžas pārbūvi, ceļa pamatnes izbūvi un dubulto virsmas apstrādi.

Autoceļam ir zema autotransporta plūsmas intensitāte, un pēc rekonstrukcijas to ērti un droši būs iespēja izmantot ekotūrisma cienītājiem – velobraucējiem un gājējiem.

Pašlaik aktīvi tiek veikti autoceļa posma nesošo kārtu izbūves darbi, bet nākamgad plānots veikt virsmas apstrādi.

Uzsākti autoceļa A18 Plūdoņi-Bērziņi pārbūves pirmās kārtas darbi

Pašvaldības autoceļš A18 Plūdoņi-Bērziņi atrodas Iecavas pagasta Zorģu ciemā, to izmanto privātmāju un lauksaimniecības zemju piekļuvei, kā arī skolēnu pārvadājumiem. Ceļa pārbūve plānota 651 metra garumā, un tā ir nepieciešama, jo brauktuves segumu veido nesaistīts minerālmateriālu maisījums – dolomīta šķembu un grantainas smilts maisījuma kārta uz pārraktas grunts.

Autoceļa pārbūves gaitā tiks veikta komunikāciju un caurteku pārbūve, dolomīta šķembu segas izbūve, apauguma noņemšana, virszemes ūdens atvade, ceļa aprīkojuma uzstādīšana un labiekārtošana, kā arī tiks veiktas satiksmes izmaiņas Zorģu ielas krustojumā.

Paralēli ceļa pārbūves darbiem šajā posmā uzsākta arī jauna ielas apgaismojuma izbūve. Darbus veic uzņēmums SIA Kvēle. Līgums paredz, ka tiks izbūvēti deviņi jauni apgaismes balsti ar energoefektīviem LED gaismekļiem.

Uzsākta piebraucamā ceļa izbūve posmā no valsts reģionālā autoceļa P92 Iecava-Stelpe

Autoceļu izmanto vairāku privātmāju piekļuvei, bet pašvaldībai, attīstot ceļam piegulstošo ugunsdzēsēju depo, uz ceļa ir plānots satiksmes intensitātes pieaugums.

Autoceļš pieslēdzas P92 autoceļam. Pieslēguma vietā ceļam ir izbūvēts asfalta segums. Esošās brauktuves segumu veido dolomīta šķembas, sajauktas ar uzbēruma grunti. Seguma pamatkārtu veido putekļainu smilšu un grants maisījums.

Ņemot vērā esošo brauktuves platumu (trīs metri) un esošā seguma stāvokli, brauktuvei nepieciešams veikt pilnas konstrukcijas izbūvi. Lai nodrošinātu pašvaldības autoceļa pārbūvi un atjaunošanu 211 metru garumā, paredzēts veikt komunikāciju pārbūvi, brauktuves pilnas ceļa segas izbūvi ar karsto asfaltu, apauguma noņemšanu, ceļa aprīkojuma uzstādīšanu un labiekārtošanu.

Pabeigta ielu asfaltēšana Skaistkalnes un Vecumnieku pagastā

Septembra beigās Skaistkalnē ir pabeigta Sporta un Strauta ielas pārbūve. Ielai tika atjaunots asfaltbetona segums 473 metru garumā, izbūvētas nobrauktuves visiem ielai piegulošajiem īpašumiem, kā arī izbūvēta lietus ūdens atvade. Kopumā objektā darbi ilga gandrīz gadu.

Pabeigti arī Ceriņu ielas asfaltēšanas darbi Vecumniekos – pārbūve ielai veikta 400 metru garumā. Pārbūves darbu ietvaros veikta virszemes notekūdeņu savākšana un novade arī no blakus esošās Bauskas ielas. Gājēju un braucēju drošības uzlabošanai pagarināts gājēju celiņš un izveidota auto novietošanas josla.