BIS ieviests automatizēts risinājums ēkas vai telpu grupas reģistrācijai

0
419
Attēls ilustratīvs

No š.g. 20.septembra Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir nodrošināta pilna funkcionalitāte, lai Valsts zemes dienestā automātiski tiktu uzsākts pakalpojums Ēkas vai telpu grupas reģistrācija/aktualizācija Kadastrā no būvniecības informācijas sistēmas dokumentiem, ja BIS būvniecības lietas ietvaros iesniegts paskaidrojuma raksts vai paziņojums par būvniecību.

No BIS saņemtais būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecības pabeigšanu vai paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ir uzskatāms arī par iesniegumu būves reģistrācijai Kadastrā vai būves datu aktualizācijai.

Pakalpojumu izpildes statusiem iespējams sekot līdzi portālā http://www.kadastrs.lv-> Mani pasūtījumi VZD

Pakalpojuma Ēkas vai telpu grupas reģistrācija/aktualizācija Kadastrā no būvniecības informācijas sistēmas dokumentiem apraksts pieejams Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē šeit.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi 3.1 punktu (redakcija, kas stājās spēkā 2023.gada 28.janvārī), šajos gadījumos būvju kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu var neveikt. Tāpēc, ja BIS iesniegts paskaidrojuma raksts vai paziņojums par būvniecību, no 2023.gada 20.septembra BIS būvniecības lietas ietvaros vairs nevarēs ierosināt būvju kadastrālo uzmērīšanu. Ja šajos gadījumos klients vēlas, lai veiktu būvju kadastrālo uzmērīšanu, tad viņam jāvēršas Valsts zemes dienestā.

Būvniecības valsts kontroles birojs 2023.gada 22.septembrī no plkst: 10:00 – 11:30 rīko apmācības – tiešsaistes vebināru Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS, kas tiks veltīts tam, lai BIS nodemonstrētu jaunās izmaiņas būvdarbu pabeigšanā ar datu reģistrāciju Kadastrā bez kadastrālās uzmērīšanas.

Dalība vebinārā ir bez maksas un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Pieslēgšanās saite un sīkāka informācija par vebināru ir pieejama BIS mājaslapas Kalendārā.