Buļļupes labajā krastā Bolderājā sākta aizsargdambja izbūve

0
311

Turpinot pretplūdu pasākumu īstenošanu Bolderājas apkaimē, Buļļupes labajā krastā no pavasara uzsākta aizsardambja izbūve. Lai pasargātu Bolderājas apkaimi no stipra ziemeļrietumu vēja radīto vējuzplūdu radītā ūdens līmeņa paaugstināšanās, Buļļupes krastā plānotais aizsargdambis būs 1,9 km garš, un tas tiks izbūvēts Lielās ielas posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai.

“Ņemot vērā sezonālās norises dabā – putnu ligzdošanu kokos un upē, zivju nārstu u.tml. – līdz šim veikta upei pieguļošās teritorijas attīrīšana, kā arī gultnes sagatavošana turpmākajiem darbiem,” informēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta galvenā projektu vadītāja Laura Storķe. Pirms pamatdarbu uzsākšanas, tika veikta visa veida apauguma novākšana, krūmāja un sīko koku izciršana dambja posmā, kā arī pagaidu krautnes ierīkošana nepieciešamo materiālu novietošanai. Tāpat veikta lietus ūdens kanalizācijas izbūve.

 “Nozīmīgs ieguvums vietējai kopienai un Bolderājas apkaimes viesiem būs teritorijas apzaļumošana. Zaļajās zonās tiks veidotas dekoratīvo stādījumu grupas, piemēram, zemsedzes augi un atsevišķas dekoratīvo krūmu grupas nogāzēs. Apstādījumi plānoti un projektēti atbilstoši plānotajam inženierbūves veidam, kā arī, lai nodrošinātu esošo koku un jauno koku aizsardzību un izturību. Visā projekta teritorijā plānots stādīt bērzus, sudraba kļavas un baltos vītolus, kā arī vairāku veidu krāšņus lapu krūmus, pelēkās un Japānas spirejas krūmus, vilku kārklus un strautu sniegogas,” piebilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve.

Projekts Bolderājas pretplūdu pasākumi tiek īstenots ar 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” atbalstu. Tā mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku Bolderājas apkaimē un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku attīstību.

Būvdarbus iepirkuma rezultātā uzticēts veikt personu apvienībai EKO Rent. Būvuzraudzību veic SIA Jurēvičs un Partneri, bet būvdarbu autoruzraudzību nodrošina būvprojekta izstrādātājs   personu apvienība GCR 1.

Darbus plānots pabeigt līdz 2022.gada jūlijam.

Avots: rdpad.lv.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit