Būs pieejami 6 milj. eiro viedo pilsētvides tehnoloģiju iegādei

0
81
Attēls ilustratīvs

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros pašvaldībām un to iestādēm, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrībām būs iespēja ieviest viedās pilsētvides tehnoloģijas, ziņo Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) pārstāvji.

KEM ir sagatavojusi grozījumus projektu konkursā Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām, lai nodrošinātu projektu konkursa otrās kārtas organizēšanu. Par izstrādātajiem projektu konkursa nosacījumiem noris sabiedriskā apspriešana, kas ilgs līdz š.g. 3. februārim. KEM aicina iepazīties ar programmas nosacījumiem un sniegt konstruktīvus priekšlikumus.

Klimata un enerģētikas ministrs K. Melnis skaidro: “Turpinot īstenot atbalsta programmu reģionālā un pašvaldību līmenī, mēs dodam iespēju pašvaldībām Latvijā samazināt kopējās pašvaldību izmaksas un ieviest viedus, inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas. Viedās pilsētvides tehnoloģijas ļauj samazināt tarifus, emisijas, veicināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu un paaugstināt energoefektivitāti. Tas ir tūlītējs ekonomisks un sociāls labums iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Piemēram, uzstādot saules paneļus notekūdeņu attīrīšanās iekārtās, tiek samazinātas kanalizācijas pakalpojuma tarifā iekļautās izmaksas, par ko norēķinās pašvaldību iedzīvotāji ik mēnesi.”

Projektu konkursa pirmās atlases kārta noslēdzās 2018. gadā, kopā īstenojot 15 dažādus projektus visā Latvijā ar kopējo atbalsta summu 6,18 milj. eiro. Projekti  īstenoti Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Ludzā, Līvānos, Lielvārdē, Ogrē, Liepājā, Valkā, Valmierā, Rēzeknē un citviet.

Projektu konkursa otrās kārtas ietvaros varēs pieteikties gan pašvaldības un to iestādes, gan pašvaldību kapitālsabiedrības. Paredzamais kopējais finansējums projektu īstenošanai 6 milj. eiro. Konkursa otrās kārtas ietvaros tiks atbalstīta viedo pilsētvides tehnoloģiju iegāde, lai pilsētvidē veicinātu energoefektivitāti, kā arī atjaunīgo energoresursu izmantojošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšanu.

Projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīta šāda pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana:

  • atjaunojamos energoresursus izmantojošas viedās pilsētvides tehnoloģijas – saules paneļi, saules kolektori, vēja elektrostacijas un siltumsūkņi un šo iekārtu kombinēti risinājumi, kas aprīkotas ar lietu interneta viedajām ierīcēm, ar kopējo uzstādāmo elektrisko jaudu līdz 75 kilovatiem (kWel) vai kopējo uzstādāmo siltuma jaudu līdz 75 kilovatiem (kWth), ja tās plānots uzstādīt pilsētvidē.
  • energoefektivitāti veicinošas viedās pilsētvides tehnoloģijas – iekārtas un tehnoloģijas, kas aprīkotas ar lietu interneta viedajām ierīcēm un, aizstājot vai pilnveidojot esošās pilsētvides tehnoloģijas, samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas un enerģijas patēriņa apjomu.

Atbilstoši projektu konkursa nosacījumiem iecerētos projektus būs jārealizē divu gadu laikā, kopš projekta līguma spēkā stāšanās. Ar projektu konkursa nosacījumiem var iepazīties šeit.