Būvinženieris/-e Hidrotehnisko būvju dienesta Vispārējās būvniecības grupā

0
215
Attēls ilustratīvs

Tev uzticēsim:

Uzraudzīt, novērtēt un analizēt hidrotehnisko būvju, ēku, telpu un saistošo inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli, tai skaitā:

 • Veikt projektu tehnisko uzraudzību/ būvuzraudzību,  sadarboties ar projekta realizācijā iesaistītajām pusēm tehnisko jautājumu risināšanā
 • Piedalīties būvprojektu izskatīšanā, būvniecības procesu uzraudzībā
 • Apzināt un vadīt ar projektu īstenošanu saistītos riskus
 • Novērtēt un analizēt hidrotehnisko būvju tehnisko  stāvokli
 • Sagatavot, izskatīt un koriģēt būvniecības darbu sarakstus un to veikšanas pamatojuma dokumentus
 • Piedalīties darbā iepirkumu komisiju sastāvā
 • Gatavot un izskatīt tehniskos noteikumus, piedalīties tehnisko normatīvu izstrādē

Tev ir:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecībā vai saistītā inženierzinātņu studiju programmā
 • Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzības sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
 • Zināšanas un praktiskā pieredze par būvniecības procesiem
 • Labas datorprasmes (MS Office, MS Project, AutoCad)
 • Valsts valodas prasmes – C1, angļu valodas zināšanas – B1 (mutiskai un rakstveida komunikācijai ar darījumu partneriem ārzemēs)
 • Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātu
 • Iniciatīva, spēja savlaicīgi saskatīt problēmas vai riskus
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā

Mēs piedāvājam:

 • Mēneša amatalgu 2000 – 2400 EUR bruto,
 • Ikmēneša iemaksas pensiju fondā 5 %
 • Veselības apdrošināšanu
 • Papildu brīvdienas un atvaļinājuma pabalstu

Nodrošinām darbam visu nepieciešamo: darba apģērbu, instrumentus, darba aizsardzības līdzekļus

Tu iegūsi:

 • Pieredzi un profesionālo rūdījumu
 • Prēmiju atbilstoši darba sasniegumam
 • Atbalstu dažādos dzīves gadījumos

Darba vieta:

Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle (Pļaviņu HES)

Pieteikšanās termiņš:

20.08.2023.