Būvkomersantiem līdz 31.augustam jāatjauno informācija par savu darbību pagājušajā gadā būvkomersantu reģistrā.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi, iesniedzot ikgadējo informāciju:

  • būvkomersanta neto apgrozījums un kopējie ieņēmumi jānorāda saskaņā ar gada pārskatā vai konsolidētajā gada pārskatā norādīto informāciju;
  • valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu būvkomersantu reģistrā ir maksājama, ņemot vērā būvkomersanta neto apgrozījumu iepriekšējā kalendāra gadā;
  • būvkomersants, kura neto apgrozījumu veido arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību, valsts nodevu var maksāt no ieņēmumiem par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem, ja ikgadējās informācijas iesniegumam pievieno gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata sastāvā esošā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju, kur ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir atsevišķi uzskaitīti kādā no peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.

Būvkomersanti aicināti informāciju iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.

Detalizēta informācija par ikgadējās informācijas iesniegšanu un pamācība iesniegšanai atrodama šeit.