Būvniecības informācijas sistēmā jaunas iespējas

0
519

No šodienas, 14.janvāra, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejamas jaunas funkcijas, kas tapušas sadarbībā ar pašiem lietotājiem, informē Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

Nozīmīgi sistēmas pilnveidojumi izstrādāti BIS attīstības projektā Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta) un uzlabos darbu būvspeciālistiem, galvenokārt, būvdarbu veicējiem, nekustamo īpašumu pārvaldniekiem un būvvalžu darbiniekiem.

BIS uzlabojumi ietver:

 • papildinājumus un uzlabojumus BIS publiskajā portālā no būvniecības ieceres līdz būvdarbiem:
  • lai padarītu BIS portāla lietotāju darbu ērtāku ir veiktas izmaiņas un uzlabojumi būvniecības lietu saraksta atrādīšanā un meklēšanas funkcionalitātē;
  • veikti papildinājumi attiecībā uz norādāmo informāciju un pazīmēm būvniecības ieceres iesniegumā – piemēram, atzīme par meliorācijas objektu –, projektā (vizuālā risinājuma pazīmes pievienošana), saskaņošanas procesā un plānoto atkritumu norādīšana ieceres iesniegumā un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildes iesniegumā;
  • izstrādāta sadaļa par trešo pušu saskaņojumiem, kas ļauj caur BIS elektroniski nosūtīt saskaņojuma pieprasījumu.
 • papildinājumus un uzlabojumus sadaļā Būvdarbu gaita:
  • ieviestas vizuālās izmaiņas un papildinājumi būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstos, kā arī ieviesti vairāki būvdarbu žurnāla ieraksta pievienošanas, apstiprināšanas un atrādīšanas uzlabojumi;
  • izstrādāti uzlabojumi būvdarbu žurnāla līgumu ievades formā un būvmateriālu konfigurācijas sarakstā;
  • veikti tāmes datu pievienošanas un norādīšanas papildinājumi;
  • ieviestas izmaiņas saņemto un izvesto materiālu un būvizstrādājumu uzskaitē;
  • kā viens no būtiskākajiem jaunumiem ir iespēja veikt būvniecības atkritumu uzskaiti būvdarbu žurnālā;
  • Ieviesti papildinājumi aktu izveidošanā un apstiprināšanā būvdarbu žurnālā.
 • papildinājumus un uzlabojumus pie būves nodošanas ekspluatācijā:
  • izstrādāti papildinājumi tehnisko noteikumu izdevēju atzinumā;
  • ieviesta faktisko būvniecības atkritumu kontrole pie nodošanas ekspluatācijā;
  • iestrādāti papildinājumi iesniegumā par būves neesību.
 • ieviestas izmaiņas un papildinājumi ēkas energosertifikāta izveidē un apstrādē.

No 2021.gada decembra BIS lietotājiem ir pieejami pilnveidojumi Būvju ekspluatācijas sadaļā, kurā ir iekļauti Ekspluatācijas un Māju lietu moduļi, sniedzot iespēju dzīvojamo māju īpašniekiem un nekustamo īpašumu pārvaldniekiem visu ar sava īpašuma pārvaldīšanu saistīto tehnisko dokumentāciju uzturēt vienuviet – apsekošanas pieteikumu izveidošana un apstrāde, paziņojumu sūtīšana, dokumentu un lēmumu atrādīšana, kā arī remontdarbu, skaitītāju mērījumu reģistrēšana u.c. darbību veikšana saistībā ar ēkas ekspluatācijas jautājumiem. Pēc grozījumu pieņemšanas Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā būs iespējams elektroniski organizēt aptaujas un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces.

Papildus BVKB vērš uzmanību – lai izslēgtu iespēju, ka BIS tiek norādīti kļūdaini e-pasti, turpmāk BIS lietotājiem (sadaļā Profila informācija) būs jāapstiprina sava e-pasta adrese. Pēc 2022.gada 1.marta uz neverificētām e-pasta adresēm vēstules no BIS vairs netiks izsūtītas.

Līdz ar katras jaunas funkcionalitātes izstrādi un ieviešanu produkcijā BVKB organizē BIS lietotāju apmācības tiešsaistē, lai katram būtu iespēja noklausīties un redzēt, kas jauns ir ieviests un kā to izmantot ikdienas darbos. Arī par minētajiem jauninājumiem un uzlabojumiem jau ir bijušas apmācības (video ieraksti un prezentācijas atrodamas šeit) un tiks organizētas vēl. BIS lietotāju apmācību kalendārs pieejams šeit.

Šādu apjomīgu sistēmas izmaiņu prasību definēšana, izstrāde un ieviešana nebūtu iespējama bez būvniecības nozares un sadarbības partneru iesaistes. Kopumā 3. un 4.laidiena izstrādei BVKB organizējis 98 sanāksmes, kurās piedalījušies vairāk nekā 200 pārstāvji no 72 organizācijām – nozares uzņēmumiem, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm.

BIS pilnveide notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta) (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros. Projekta ieviešana norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit