Būvniecības informācijas sistēmas izmantošana I ceturksnī ievērojami augusi

0
171

Šā gada pirmajā ceturksnī Būvniecības informācijas sistēmā pieejamas 110.3 tūkstoši būvniecības lietas, kas ir par 8.5 tūkstošiem vairāk, nekā 2019. gada beigās. Par 9.2 tūkstošiem audzis arī sistēmas lietotāju skaits, marta beigās sasniedzot 33.9 tūkstošus.

BIS I ceturksnī izmantota krietni vairāk, jo no šā gada sākuma tā ir kļuvusi obligāta – ar 2020. gada 1. janvāri ikviena jauna būvniecības iecere jāiesniedz tikai elektroniski – Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) uzturētajā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

“Sistēma sniedz būtisku atbalstu būvniecības nozarei, šajā sarežģītajā periodā nodrošinot uzsākto un jaunu ideju realizāciju. Ņemot vērā strauju klientu un būvniecības lietu pieaugumu, ievērojami palielinājies arī sniegtais klientu atbalsts – pērn decembrī elektroniski vai pa telefonu BIS atbalsta dienests apkalpoja 1567 pieteikumus, bet šogad martā to skaits pieauga līdz 7883. Kopā ar nozari, izmantojot dažādus digitālus rīkus, turpinām aktīvu darbu  pie sistēmas attīstības arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta II kārtas ietvaros. Līdzšinējā prakse rāda, ka esošā situācija valstī ļauj strādāt tikpat augstā intensitātē un kvalitātē kā līdz šim,” uzsver BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Jau 2017. gadā, uzsākot sistēmas attīstīšanu, BVKB izvirzīja mērķi – BIS veidot kā vienotu platformu būvniecības nozarei. Tas tiek īstenots, sistēmas pilnveidē iesaistot visas būvniecības procesa puses un institūcijas, un pastāvīgi apzinot un BIS iestrādājot to kopīgi definētās vajadzības. 2020. gadā sistēmas uzlabošanai saņemti 116 priekšlikumi, no kuriem 48 jau realizēti, bet 68 vēl atrodas izstrādes stadijā.  Ciešas un savstarpēji atvērtas sadarbības rezultātā arī rasti risinājumi, kas ļauj no šā gada sākuma būvniecības dokumentācijas apriti nodrošināt pilnībā elektroniski, Latvijai ierindojoties starp pirmrindniecēm Eiropā.

“Būvprojektu skaņošana papīra formātā bija kļuvusi arhaiska jau labu laiku atpakaļ. Prasību iesniegt būvvaldē būvprojektu četros sējumos, kuri, visticamāk, savu aktualitāti zaudē līdz ar pirmajām izmaiņām, kas nešaubīgi rodas, uzsākot būvniecību, pieklājīgi sakot, varētu saukt par formālu. Par elektronisku būvprojektu skaņošanu nozare runāja jau vairākus gadus. BIS ir salīdzinoši jauna sistēma un šobrīd piedzīvo īstas ugunskristības. Ārkārtas situācijā projektēšanas darbus varam turpināt arī, paliekot mājās, taču bez BIS pabeigto projektu virzīšana akceptam nebūtu iespējama. Šobrīd tā nav problēma,” norāda SIA “DEPO projekts” vadošais arhitekts un valdes priekšsēdētājs Uldis Zanders.

“Lai arī ir skaidrs, ka BIS pilnveidošanā vēl darāmā daudz, esam gandarīti, ka šāda elektroniskā sistēma ir radīta. Un šābrīža sarežģītais laiks ir pierādījis, ka lēmums to veidot kā tiešsaistes interneta platformu, nevis lietotni, ir bijis pareizs – lai sistēmu izmantotu, nav nepieciešamas speciālas, tikai darbavietās pieejamas, programmas. BIS ir lietojama no ikviena datora! Iepriecina arī tas, ka sistēmas attīstīšanā tiek ņemti vērā  nozares ieteikumi – piemēram, BIS  ir kļuvis iespējams vienkopus ielādēt visas projekta datnes, lai arī vēl pagājušā gada izskaņā tas bija jādara pa vienai lapai. Tas ir arhitektiem ļoti nozīmīgs uzlabojums,” uzsver Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra vadītāja Elīna Rožulapa.

Sistēmas attīstīšanā pastāvīgi tiek veikti uz dokumentācijas aprites procesa atvieglošanu vērsti uzlabojumi – no  šā gada 1.februāra BIS var piekļūt ārvalstīs reģistrēti būvspeciālisti (piekļuves tiesības var saņemt sertificēšanas iestādē), kā arī nekustamā īpašuma īpašnieki-ārvalstnieki (piekļuves tiesības piešķir vietējā būvvalde). Tāpat BIS ir radīta iespēja reģistrēt vēsturisko (līdz šā gada sākumam uzsākto) būvniecību, lai datus būtu iespējams no BIS nodot vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB).

Šogad īstenoti arī apjomīgi funkcionalitātes izstrādes darbi, kas saistīti ar būvspeciālistu datu, kā arī ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveidi, un būvju galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanas pilnveidi un datu apmaiņu ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas un Elektronisko iepirkumu sistēmas datiem. BIS nodrošināta iespēja ikvienam vienkopus aplūkot būvizstrādājumu atbilstības prasības raksturojošo informāciju. Tādējādi gan būvniecības procesā iesaistītās personas, gan arī tādi tirgus dalībnieki kā importētāji, izplatītāji un ražotāji katrā laikā vienuviet var atrast spēkā esošās prasības un zināt, kurus būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgum, kāds ir to paredzētais pielietojums un vai tas atbilst būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām.

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros. Projekts tiek īstenots pēc AGILE metodes, un tam līdz šim organizētas 152 darba grupas, kurā tika iesaistīti 2037 dalībnieki no 95 iestādēm. Uzsākta arī ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” īstenošana, kuras ietvaros BIS pilnveide turpināsies līdz 2022.gada novembrim.