Būvniecības inovāciju hakatons “BIMHack 2023”

0
249

Strauji attīstoties tehnoloģijām, kā arī to plašajai pieejamībai, būvniecības nozarē ir izveidojusies dinamiska vide. Šajā kontekstā ir īpaši svarīgi pievērsties informācijas apmaiņas ātrumam un tehnoloģisko risinājumu izmantošanai, lai efektīvi uzlabotu būvniecības procesus. Šī pieeja ir vērsta uz mērķtiecīgu virzību, lai visi būvniecības procesa dalībnieki un ieinteresētās personas spētu digitāli un inovatīvi risināt aktuālās nozares izaicinājumus, tajā skaitā izmantojot būvniecības informācijas modelēšanas jeb BIM pieeju.

BIMHack 2023 norisināsies no 11. līdz 15. decembrim.

Hakatonā aicināti piedalīties studenti, būvniecības nozarē strādājošie speciālisti (inženieri, arhitekti, projektētāji, būvnieki utt.).

BIMHack 2023 ir būvniecības inovāciju hakatons, kas sevī apvieno ilgtspējas, drošības un produktivitātes aspektus. BIMHack 2023 laikā dalībnieki ir aicināti izstrādāt jaunus un inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas būvniecības nozares digitalizācijas un produktivitātes uzlabošanas tematikā, tādējādi popularizējot un veicinot IT tehnoloģiju izmantošanu, procesu automatizāciju un inovāciju ieviešanu būvniecības nozarē. Hakatona mērķauditorija ir būvniecības procesa dalībnieki, augstskolu studenti un akadēmiskais personāls, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu amatpersonas un darbinieki, kuru iestādes ir tieši vai netieši iesaistītas būvniecības darbu pasūtīšanā, kvalitātes uzraudzībā un kontrolē.

Šajā hakatonā tev būs iespēja: 

– sadarboties, strādājot komandā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem;

– mācīties un saņemt padomu no pieredzējušiem būvniecības jomas ekspertiem;

– radīt, domājot ārpus kastes vai kastē, procesa gaitā nonākot pie interesantiem un drosmīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem;

–  iegūt vērtīgas balvas. Balvu fonds: 3000 eiro. 

Pieteikšanās hakatonam notiek līdz 2023. gada 6. decembra plkst. 23.59. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Vietu skaits ierobežots.

Vairāk informācijas par hakatonu un reģistrēšanos: https://bimhack.lv/

Pasākumu organizē Rīgas Tehniskās universitātee (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs sadarbībā sadarbībā ar RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāti, Latvijas nacionālo standartizācijas institūciju SIA Latvijas standarts un citiem partneriem no būvniecības nozares.

Tēmu izklāsts

Produktivitāte. Veiksmīgi būvniecības projekti ir atkarīgi no budžeta un laika grafika ievērošanas. Būvuzņēmumi parasti prognozē izmaksas, izmantojot vēsturiskos datus par līdzīgiem projektiem, taču lineāra izmaksu sadale precīzi neatspoguļo projekta gaitu un naudas plūsmu. Faktiskās izmaksas var ievērojami atšķirties – pat līdz 80 % no plānotajām izmaksām atkarībā no projekta posma, intensitātes, piegādēm un darba apjoma. Kritisko izmaksu prognozēšana, izmantojot reāllaika datus, joprojām ir izaicinājums.

Drošība. Droša būvlaukuma iekārtošana ir ļoti svarīga, lai novērstu traumas, kas var apturēt darbu, radīt kavējumus un papildu izmaksas. Plašajā risku sarakstā ir kritieni, sabrukumi, elektrotraumas, ar karstumu saistītas problēmas un citi apdraudējumi. Šo risku identificēšana un pārvaldība ir sarežģīta, tāpēc nopietnu nelaimes gadījumu iespējamība ir lielāka. Būvniecības nozare ieņem augstu vietu nelaimes gadījumu darbā skaita ziņā. Tehnoloģija piedāvā risinājumu drošības statistikas uzlabošanai, standartizējot un automatizējot iekšējās pārbaudes, reģistrējot drošības apstākļus pirms un pēc negadījumiem, veicot regulāras kvalitātes pārbaudes, inventarizējot bīstamo aprīkojumu, izsekojot problēmas un nodrošinot atbilstību normatīvajiem aktiem.

Ilgtspēja. Hakatona tēmas Ilgtspējība centrā ir būvniecības radītās vides ietekmes samazināšana. Ilgtspējība koncentrējas uz būvniecības radītās ietekmes uz vidi samazināšanu.

Dalībnieki tiek aicināti izstrādāt risinājumus, kas varētu palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu, oglekļa pēdas nospiedumu, atjaunojamo resursu izmantošanu, integrēt viedo pilsētvides attīstību un zaļo būvniecību, samazināt būvmateriālu atkritumus un izveidot resursu pārvaldības sistēmas, kas balstās uz digitālajām tehnoloģijām. Šie risinājumi var ietvert algoritmus un mākslīgo intelektu, datu analīzi, digitālos rīkus, digitālās simulācijas vai modelēšanu un citas inovatīvas tehnoloģijas.

Vairāk informācijas par hakatonu:

mājaslapā: bimhack.lv;

Facebook kontā: Būvniecības inovāciju hakatons «BIMHack 2023» | Facebook;

LinkedInBūvniecības inovāciju hakatons «BIMHack 2023» | LinkedIn.