Būvniecības procesa dalībnieki: FIDIC inženieris

0
354
Attēls ilustratīvs

Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija (International Federation of Consulting Engineers – FIDIC) dibināta 1913.gadā, tās biedri ir nacionālās inženierkonsultantu asociācijas.

Federācijas uzdevums ir tajā uzņemto nacionālo asociāciju vārdā atbalstīt un īstenot inženierkonsultāciju nozares stratēģiskos mērķus, izplatīt informāciju un materiālus, kas varētu būt noderīgi federācijas biedriem.

2023.gadā aprit 110 gadu, kopš pastāv FIDIC organizācija. Šajā laikā tā spējusi apvienot vairāk nekā miljonu biedru, kuri pārstāv 40 000 uzņēmumu 100 valstīs. FIDIC sadarbojas ar Pasaules Banku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un citām pasaules ekonomikai būtiskām organizācijām.

Tas nozīmē, ka tipveida līgumi, kas šajā laikā izstrādāti FIDIC paspārnē, ir ļoti daudzu sekmīgu un mazāk sekmīgu projektu realizācijas un pieredzes apvienojums. Tāpat ir definēti arī zelta principi, kas palīdz izprast, kā darbojas FIDIC līgumi.

Latvijā kopš 2018.gada ir sācies mēģinājums atkārtoti ieviest FIDIC līgumu izmantošanu publiskajos iepirkumos. Būtiski, ka publiskie pasūtītāji nav analizējuši pirmo ne sevišķi sekmīgo pieredzi un faktiski turpina kāpt uz vecajiem grābekļiem. Kā viens no tādiem jāmin FIDIC inženiera (turpmāk – inženiera) izvēles veids un prasības, kādas tiek noteiktas inženierim, kā arī īpatnības, kas vērojamas līdzšinējā praksē.

FIDIC organizācija noteiktos laika periodos izstrādā un atjauno pamatnostādnes un vadlīnijas atsevišķiem jautājumiem. Šo materiālu mērķis ir iepazīstināt ar plaši izmantotajām konsultantu atlases metodēm visā pasaulē, izskaidrot attiecīgās procedūras un apvienot tās visas vienā kompaktā dokumentā, kā arī zināmā mērā uzsvērt un izskaidrot FIDIC politiku šajā jautājumā.

Kas ir FIDIC inženieris?

Labākie projekta rezultāti tiek sasniegti, ja starp pasūtītāju un inženieri var izveidot patiesas, profesionālas un uz absolūtu uzticēšanos balstītas attiecības. Tas ir būtiski tāpēc, ka inženierim ir jāpieņem pārdomāti, objektīvi lēmumi un jārīkojas abu pušu interesēs visa projekta gaitā.

Līdzšinējā praksē būvuzraudzībā Latvijā saskaņā ar būvuzraudzības noteikumiem noteicošās ir būvuzrauga kontroles funkcijas, proti, vai būvdarbi tiek veikti atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem un LBN, vai materiāliem un tehnoloģiskajām iekārtām ir nepieciešamie sertifikāti u.tml., vai materiālu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā notiek saskaņā ar LBN.

Saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem inženiera pilnvaras un kompetence ir daudz plašāka, jo inženiera uzdevums ir nodrošināt projekta procesu sistemātisku vadību un kontroli. Inženieris darbojas kā pasūtītāja pārstāvis un arī kā vidutājs starp pasūtītāju un būvuzņēmēju. Inženieris savus pienākumus veic saskaņā ar līgumu ar pasūtītāju, pamatojoties uz detalizētu inženiera darba uzdevumu un noteiktajām inženiera pilnvarām.

FIDIC paredz, ka inženiera darbu nevar veikt viena atsevišķa fiziska persona, tādēļ inženieris parasti ir juridiska persona, kas slēdz līgumu par inženiera funkciju veikšanu un nozīmē vienu galveno atbildīgo inženieri un vairākus inženiera asistentus, kas kopā veido inženiera komandu. 

Visu rakstu lasiet žurnāla Būvinženieris augusta numurā (Nr.93).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.