Būvniecības speciālisti apgūst BIM tehnoloģijas

0
92

Vairāk nekā 250 būvniecības speciālistu uzlabojuši pamatzināšanas digitalizācijas rīku izmantošanā, piedaloties bezmaksas mācību kursā būves informācijas (BIM) tehnoloģijās, ko organizēja SIA Latvijas standarts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un SIA CMB Inženieru kompetences centrs, vēstīts RTU mājaslapā.

Mācības būvniecības procesa dalībniekiem, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti būvniecības darbu pasūtīšanā, kvalitātes uzraudzībā un kontrolē un kuriem nepieciešamas digitālās prasmes, lai darbā lietotu modernas tehnoloģijas, notika no 6.oktobra līdz 7.decembrim. Tās veidoja trīs moduļi: BIM modelēšana, BIM koordinēšana un BIM informācijas vadība. Katru moduli veidoja teorija, praktiskie uzdevumi dažādās BIM programmatūrās un testi; modulis ilga astoņas akadēmiskās stundas. Apmācības  vadīja Latvijā vadošie BIM speciālisti – Kristaps Ritvars Ronis, Igors Adlersbergs, Jānis Berķis. Viņi ir BIM profesionāļi ar atbilstošu akadēmisko izglītību un pieredzi BIM projektu ieviešanā un 2019.gadā izstrādāja BIM e-apmācību kursu programmu kā pamatu šīm apmācībām.

“BIM modelēšanas kursā tika iekļauts vērienīgs tematu klāsts, lai katram no plašās mērķauditorijas sniegtu kādas jaunas zināšanas. Prieks par apmācību dalībniekiem, kas spēja izsekot teorijas lekcijai, raisot saturiskas diskusijas, un izpildīt praktiskās nodarbības uzdevumus četrās programmatūrās,” gandarīts par paveikto ir moduļa BIM modelēšana autors un vadītājs, projekta vadītājs RTU Kristaps Ritvars Ronis.

Savukārt moduļa BIM koordinēšana vadītājs Jānis Berķis uzsver: “BIM koordinators ir viena no jaunajām lomām būvniecības projektos. Kursa dalībniekiem tika sniegts visaptverošs apskats par lomas nozīmību un sarežģītajiem veicamajiem uzdevumiem, kuru īstenošanai jāizmanto specifiski rīki.”

Katrā no trim moduļiem tika apmācītas divas grupas ar 40–50 dalībniekiem katrā. 95% dalībnieku bija no Rīgas un 62% dalībniekiem bija kāda pieredze darbā BIM vidē. BIM modelēšanas un BIM koordinēšanas moduļi norisinājās klātienē, bet BIM vadības modulis tika īstenots tiešsaistē. Lielākoties dalībnieki reģistrējās apmācībām vienam modulim pēc izvēles, bet bija arī tādi, kas apguva visus trīs moduļus. Ainavu arhitekte Aiga Rozīte, pabeidzot trīs moduļu apmācību ciklu, atzīst: “BIM modelēšanas kursā ieguvu priekšstatu par dažādu programmu pielietojumu 3D modelēšanas vajadzībām un savstarpējo datu pārnešanu tajās. BIM koordinēšanas kursā apguvu koordinatoram nepieciešamas prasmes modeļu pārbaudei kļūdu labojumos, uzzināju par dažādām dalībnieku lomām procesa izstrādē. BIM vadības kursos guvu priekšstatu par visa BIM darbības procesa apjomu, darba kvalitātes un efektivitātes jautājumiem. Kursi devuši stimulu tālākai attīstībai manā darbā.” 

Projektu vadītāja Dagnija Griezne trīs apgūto moduļu apmācības vērtē šādi: “Šie kursi man bija labs papildinājums jau līdz šim iegūtajai informācijai, sniedzot papildus strukturizētu ieskatu BIM sistēmas darbības uzbūvē. Kursu pasniedzēji bija sagatavojuši ļoti visaptverošu un saturīgu materiālu, turklāt tos vadīja aizrautīgi savas jomas speciālisti, visas dienas pārsniedzot tiem atvēlēto laiku un tādējādi parādot savu aizrautību. Visa informācija ir ļoti lietderīga, interesanta un praktiski izmantojama turpmākā darbā, gan strādājot pie modelēšanas, gan koordinējot un vadot BIM projektus.”

Arī citi nozares speciālisti novērtējuma anketās apmācības vērtē ļoti atzinīgi. CMB Inženieru kompetences centra vadītāja Nelda Elsiņa atzīst, ka apmācības noteikti nepieciešams turpināt arī nākamajos gados. Šim viedoklim piekrīt arī moduļa BIM vadība autors un vadītājs Igors Adlersbergs: “Informācijas vadības nozīme strauji pieaug visās inženiernozarēs. BIM fokusējas uz multidisciplināras sadarbības veicināšanu un izrietošo uzņēmuma attīstību. Kursā dalībnieki iepazinās ar visiem BIM aspektiem. Tas nozīmē lielāku speciālistu sagatavotību reāliem BIM projektiem.” 

Visi apmācību dalībnieki pēc apmācībām saņēma elektronisku apliecinājumu par dalību apmācībās, kas derīgs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai visās būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs.

BIM tehnoloģiju apmācības tiek īstenotas SIA Latvijas standarts iepirkumā Apmācību programma BIM praktiskai ieviešanai  uzņēmumos un pielietošanai projektos: izstrāde un apmācību īstenošana (ID nr. LVS 2020/4). 

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit