Būvniecības uzņēmumu noskaņojums nedaudz uzlabojies

0
262

Pēc sezonāli koriģētiem datiem konfidences rādītājs būvniecībā februārī bija – 10,8, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir pieaudzis par 0,8 procentpunktiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sniegtā informācija.

Februārī, salīdzinot ar janvāri, pēc sezonāli nekoriģētiem datiem par 13,9 procentpunktiem uzlabojies novērtējums gaidāmajām nodarbinātības izmaiņām turpmākajos trīs mēnešos, kā arī par 2,1 procentpunktu palielinājies novērtējums par pašreizējo kopējo pasūtījumu līmeni. Konfidences rādītājs februārī, salīdzinot ar janvāri, pieaudzis visās būvniecības apakšnozarēs – inženierbūvniecībā par 16,4, ēku būvniecībā par 2,9, bet specializētajos būvdarbos par 2,1 procentpunktu.

Būvniecības aktivitāti februārī visvairāk ierobežoja slikti laika apstākļi (norādīja 39,6% respondentu) un nepietiekams pieprasījums (38,9% respondentu). Darbaspēka trūkumu kā ierobežojošo faktoru norādījuši 20,0%, bet materiālu vai iekārtu trūkumu – 6,9% respondentu. Finansiālas grūtības un citu faktoru ietekmi norādīja attiecīgi 13,5% un 6,3% respondentu (pārsvarā minēts būvmateriālu cenu kāpums, darbaspēka izmaksas un nosacījumi iepirkumos). Savukārt 15,6% uzņēmēju norādīja, ka būvaktivitāti neierobežo nekādi faktori.

Uzņēmējdarbības konfidences rādītāji raksturo vispārējo situāciju nozarē un tiek iegūti, veicot rūpniecības, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozaru konjunktūras apsekojumus. Ja rādītājs ir virs nulles, ir pozitīva uzņēmējdarbības vide, ja zem nulles – negatīvs uzņēmēju noskaņojums.