BVKB aicina pieteikties naftas produktu drošības rezervju iepirkumam

0
322

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) izsludinājis iepirkumu par valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu 2023. gadam. BVKB aicina Latvijas Republikā reģistrētos komersantus, kuriem ir speciālās licences darbībām ar naftas produktiem, piedalīties iepirkumā.

Iepirkuma būtība ir sniegt Latvijas Republikas tautsaimniecībai un valsts drošībai nozīmīgu pakalpojumu – uzglabāt valsts naftas produktu drošības rezerves, kas šī brīža ģeopolitiskajā situācijā nodrošinātu Latvijas Republiku ar naftas produktiem enerģētiskās krīzes vai valsts apdraudējuma izsludināšanas gadījumā.

Eiropas Savienības (ES) Direktīva 2009/119/EK visām ES dalībvalstīm uzliek par pienākumu uzturēt naftas produktu obligātās rezerves tādā daudzumā, kas atbilst 90 dienu vidējam importa daudzumam iepriekšējā kalendārajā gadā. Valsts naftas produktu rezervju uzglabāšanas pakalpojumu sniegs konkursā izvēlēti uzņēmumi, kas enerģētiskās krīzes vai valsts apdraudējuma gadījumā apņemas Latvijai šos naftas produktus pārdot vajadzīgajā daudzumā.

BVKB iepirkumu procedūru organizē divās kārtās. Pirmās kārtas nosacījumi paredz, ka BVKB izvērtēs kandidātu atbilstību Aizsardzības un drošības jomas likuma prasībām un saņems Satversmes aizsardzības biroja atzinumu. Savukārt iepirkuma otrajā kārtā pretendentus, kuri atbildīs iepirkuma nolikuma I kārtas un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma nosacījumiem, vērtēs, ņemot vērā to iesniegtos tehniskos un finanšu piedāvājumus, kā arī atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumiem. Galvenie iepirkuma kritēriji būs zemākā cena par vienas tonnas naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu vienam mēnesim bez PVN. Tāpat pretendentu izvēlē tiks ņemta vērā arī naftas produktu uzglabāšanas vieta – Latvijas Republikas teritorija vai citas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Lai pavērtu iespēju konkursā pieteikties plašākam komersantu skaitam, Ministru kabinets (MK) lēma samazināt komersantiem noteikto minimālo valsts drošības rezervju uzglabājamo naftas produktu apjomu no 1000 tonnām uz 200 tonnām. Papildus tam 2021.gadā MK lēmis, ka 2023.gadā Latvijas Republikā uzglabājamais valsts naftas produktu drošības rezervju apjoms nedrīkstētu būt mazāks kā 75% no kopējā valsts naftas produktu drošības rezervju apjoma.

Iepirkumā aicināti piedalīties komersanti vai to apvienības, kuri savu darbību reģistrējuši Latvijas Republikā vai kādā citā ES dalībvalsts un Eiropas Ekonomiskās zonas valsts teritorijā. Jau pērn iepirkuma procedūras pilnveidojumi veicināja komersantu dalību iepirkumā, kā rezultātā šogad Latvijas Republikas teritorijā glabājas jau 81% no rezervēm, kas ir vairāk, nekā nosaka normatīvais regulējums.

Plašāka informācija par iepirkumu atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē un Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83554).

Kopš 2020. gada 1. janvāra BVKB pilda centrālās krājumu uzturēšanas struktūras funkcijas, organizējot iepirkumu drošības rezervju pakalpojumam valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei, kā arī administrē šo pakalpojumu.