BVKB uzsāk degvielas valsts drošības rezervju kontroli

0
289

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) šī gada maijā sāks degvielas drošības rezervju uzglabāšanas vietu pārbaudes Latvijas teritorijā, kopumā pārliecinoties par teju 817 tūkstošu tonnu dīzeļdegvielas un benzīna kvalitāti un pieejamību valsts mēroga enerģētiskās krīzes vai valsts apdraudējuma gadījumā.

2018.gada 12. decembrī Ekonomikas ministrija (EM) iepirkumā “Drošības rezervju pakalpojuma sniegšana valsts naftas produktu rezervju izveidei” uz diviem gadiem noslēdza līgumus ar deviņiem komersantiem – SIA “Pirmas”, UAB “Okseta”, UAB “Baltic Petroleum”, SIA “Circle K Latvia”, AS “Ventbunkers”, SIA “RDZ Energy”, “Gunvor SA”, “Vitol SA” un “Mercuria  Energy Trading SA”.  2020. gada aprīlī EM pilnvaroja biroju veikt drošības rezervju krājumu kontroli. Pirmās piecas pārbaudes plānotas šogad maijā pie komersantiem Latvijā, veicot uzglabātās degvielas tilpuma un blīvuma mērījumus, kā arī mērinstrumentu un cita uzglabāšanas aprīkojuma dokumentālās pārbaudes.

“Covid-19 krīze valsts iestādēm māca vēl rūpīgāk plānot dažādu rezervju izlietojumu un nodrošināties pret to trūkumu, kā arī nopietni pievērsties piegādātāju kontrolei. Ņemot vērā, ka biroja atbildībā ir nonācis ļoti atbildīgs uzdevums – krīzes brīdī ar degvielas rezervēm nodrošināt operatīvos dienestus un citus stratēģiskos patērētājus, tiks pārskatīta turpmākā pieeja šo rezervju iepirkšanai, vienlaikus ķersimies klāt esošo rezervju kontrolei,” pauž biroja direktore Svetlana Mjakuškina.

Līdz šī gada beigām BVKB kopumā plāno veikt 15 drošības rezervju  krājumu kontroles Latvijā, kā arī četras kontroles Lietuvā, Nīderlandē un Šveicē, pieļaujot iespēju palielināt pārbaužu skaitu. Biroja uzdevums ir pārliecināties par teju 817 tūkst. t valsts naftas produktu drošības rezervju kvalitāti un pieejamību, kas komersantiem jāuzglabā līguma darbības periodā, jānodrošina un jāspēj piegādāt valsts vai vietēja mēroga enerģētiskās krīzes gadījumā, vai valsts apdraudējuma gadījumā.

Kopš 2020. gada 1. janvāra BVKB veic naftas produktu jautājumu administrēšanu, šo funkciju pārņemot no EM. Šī gada pirmajā ceturksnī birojs aktīvi strādājis pie jomas administratīvo jautājumu sakārtošanas, kā arī uzsācis darbu pie jauna degvielas drošības rezervju iepirkuma, lai 2020. gada beigās varētu slēgt jaunus līgumus par degvielas uzglabāšanu, ar mērķi nodrošināt dažādu grupu enerģijas lietotājus ar naftas produktu apgādi 90 dienu periodā izsludinātas valsts mēroga enerģētiskās krīzes laikā vai valsts apdraudējuma gadījumā.