BVKB veicis PSKUS jaunā korpusa otrās kārtas būvdarbu kontroli

0
187
A korpusa 2. kārtas projekta vizualizācija

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), veicot Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A korpusa otrās kārtas būvdarbu kontroli, nav konstatējis būtiskas neatbilstības, tostarp atkāpes no būvprojekta, aģentūrai LETA pavēstīja BVKB pārstāvji.

BVKB, īstenojot piekritībā esošo būvobjektu būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā, pārliecinās par būvdarbu izpildi atbilstoši izsniegtās būvatļaujas nosacījumiem un būvvaldē saskaņotajam būvprojektam, pārbaudot būves atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes, kā arī lietošanas drošības prasībām.

Būvdarbu kontroles laikā BVKB izvērtē objekta riska līmeni jeb Būvniecības informācijas sistēmā iestrādātu algoritmu, kurā ņem vērā būves grupu, būvniecības veidu, galveno lietošanas veidu, paredzēto būvdarbu apjomu būvobjektā, un papildu nosacījumus būvdarbu laikā. Riska līmenis būvniecības procesā var mainīties, jo tā aprēķinā ietver arī tādus kritērijus kā konstatētie pārkāpumi būvdarbu laikā.

PSKUS A korpusa otrās kārtas būvdarbu kontroli BVKB īsteno kopš 2020. gada oktobra. Sākotnēji šī objekta riska līmenis bija augsts, vēlāk tas tika samazināts uz vidēju, informēja BVKB pārstāvji.

Būvdarbu kontroles laikā BVKB veica 11 pārbaudes un to laikā būtiskas neatbilstības, tostarp atkāpes no būvprojekta, nav konstatētas. Astoņās pārbaudēs pārkāpumi netika konstatēti, savukārt trīs pārbaudēs fiksētās neatbilstības tika novērstas un neietekmē būves mehānisko stiprību un stabilitāti vai lietošanas drošību.

Būvniecības procesa dalībnieku strīdi par savstarpēji noslēgta līguma izpildi ir civiltiesiska rakstura un risināmi, ievērojot tajos noteikto strīdu izšķiršanas kārtību, tādēļ BVKB kā valsts pārvaldes iestādei nav tiesību ne iejaukties šādos strīdos, ne sniegt vērtējumu par tiem, skaidroja BVKB pārstāvji.

Jau ziņots, ka otrdien tiek lauzts būvniecības līgums starp PSKUS un SIA Velve, un slimnīca sagaida, ka piecu darba dienu laikā, līdz 20. februārim, pārņems jauno A2 korpusu, aģentūrai LETA pavēstīja slimnīcas padomes konsultante Gundega Vārpa.

Slimnīca uzskata, ka ar būvnieku Velve noslēgtā līguma par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu uzteikums ir pilnībā tiesisks. Līguma laušana esot pacientu, ārstniecības personāla un valsts drošības interesēs, lai iespējami ātri tiktu atrasts jauns būvnieks, ar kuru tiktu noslēgts jauns līgums un noteikti precīzi termiņi slimnīcas jaunā korpusa pabeigšanai. Līguma darbības periodā pēc būvnieka lūguma līgums grozīts piecas reizes, pagarināts trīs reizes, bet 2024. gada janvārī būvnieks pieprasījis pagarinājumu vēl par 17 mēnešiem.

Slimnīca uzver, ka būvnieks pats paziņojis par savu nespēju izpildīt līgumsaistības un pabeigt būvdarbus, un šādos apstākļos slimnīcas interešu aizstāvības nodrošināšanai nav citu tiesisko līdzekļu, kā vien nekavējoties pārņemt objektu un nodot to citam būvniekam. Slimnīcai nerīkojoties, turpinās pieaugt būvnieka nodarītie zaudējumi, kas vairs nekādi nav pieļaujams.

Būvkompānija Velve gan paudusi aizdomas, ka lēmumu pārtraukt A2 korpusa būvniecību galvenokārt izraisījusi slimnīcas nespēja nodrošināt pietiekamu finansējumu darbu turpmākai veikšanai. Slimnīca paustās aizdomas noraida, norādot, ka uzņēmuma finanšu pratība nav tā stiprākā puse.

“Kompānija, kura nepilda saistības pret valsts lielāko slimnīcu un pacientiem, kura ir parādā apakšuzņēmējiem un kuras vienīgā pēdējā laika aktivitāte ir līguma kārtējās pagarināšanas mēģinājumi, jo iepriekšējā pagarinājuma nosacījumi kārtējo reizi nav izpildīti, var iet un atbrīvot būvlaukumu – tas ir vienīgais vērtīgais, ko no tās vēl ceram sagaidīt,” uzsver slimnīcā.

PSKUS pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis uzsver, ka Velvei nosūtītais paziņojums par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanas būvniecības līguma laušanu ir tiesisks un pilnībā atbilstošs līgumam. Viņš norāda, ka uzņēmums iespēju uzbūvēt jauno korpusu ir izniekojis, nodarot kaitējumu pacientiem, slimnīcai un visai Latvijas sabiedrībai.

“Vienīgais, ko tagad sagaidām, ir būvobjekta ātra un konstruktīva nodošana slimnīcai, lai samazinātu turpmākos zaudējumus. Līguma laušana ir pacientu, ārstniecības personāla un valsts drošības interesēs, lai iespējami ātri tiktu atrasts jauns būvnieks, ar kuru tiktu noslēgts jauns līgums par iespējami ātru slimnīcas jaunā korpusa pabeigšanu,” uzsver Vidzis.

Viņš arī norāda, ka būvnieks, publiski paužot faktu, ka nākamajam būvniecības posmam nepieciešamie materiāli un medicīnas iekārtas jau ir pasūtītas un tādēļ nebūtu godīgi lauzt līgumu, aizmirst pieminēt kādu būtisku apstākli – pēc līguma laušanas visas materiālvērtības paliek pasūtītāja īpašumā, jo pasūtītājs par tām jau ir samaksājis.

Līdz 2024. gada 20. februārim SIA Velve ir jānodod būvobjekts slimnīcai. Slimnīca uzsver, ka šajā procesā rīkojas precīzi atbilstoši līgumā un likumā noteiktajam, vienlaikus izmantojot visus līgumā un likumā paredzētos mehānismus savu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai. Visus zaudējumus, kas radīsies SIA Velve turpmākas pretdarbības gadījumā, tiks pieprasīts atlīdzināt.

Līgums starp Stradiņa slimnīcu un SIA Velve tika noslēgts 2020. gada 27. augustā, un tajā paredzētais darbu izpildes termiņš bija 30 mēnešu – jauno slimnīcas korpusu būvniekam vajadzēja pabeigt 2023. gada pavasarī. Līguma laikā pēc SIA Velve ierosinājuma tā nosacījumi tika mainīti kopumā piecas reizes, bet darbu izpildes termiņi pagarināti trīs reizes, par 16 miljoniem eiro palielinot arī līgumcenu. Rezultātā šo gadu laikā izbūvēti vien nepilni 60% paredzētā būvapjoma, no kuriem daļa nav nodoti pasūtītājam, kopumā neapgūstot 26 miljonus Eiropas Savienības finansējuma.

Saskaņā ar pēdējo vienošanos būvniekam jauno slimnīcas ēku vajadzēja pabeigt līdz 2024. gada 1. jūnijam. Savukārt 2024. gada janvāra sākumā SIA Velve lūdza atkārtoti pagarināt līguma izpildes termiņu, norādot, ka jaunais iespējamais darbu pabeigšanas laiks varētu būt vēl pēc 17 mēnešiem, tātad 2025. gada vasarā, kas ir aptuveni gads pēc jau šobrīd vairākkārt pagarinātā termiņa.

Jau ziņots, ka slimnīca līgumu vienpusēji lauza, jo būvnieks neievēroja būvniecības termiņus, būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana, kā arī fiksēti citi pārkāpumi.

Būvkompānijas ieskatā gan varētu rastu konstruktīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu risinājumu slimnīcas būvniecības pabeigšanai sapratīgā termiņā.

Vienlaikus Velves pārstāvji satraucas par PSKUS vadības solījumu iesaistīt policiju, ja būvnieks nepametīs objektu. Tiesiskā valstī puses, kas ir orientētas uz konstruktīvu rezultātu, domstarpības parasti cenšas risināt kā civiltiesiskus jautājumus civiltiesiskā sarunu ceļā, akcentē būvnieki. Velve neesot veikusi nekādus krimināltiesiskas darbības, bet gan rīkojusies un joprojām rīkojoties līguma noteikumu un normatīvo aktu ietvaros.