Carnikavā atjauno daudzdzīvokļu mājas

0
862

Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes novērtēšanai un atjaunošanas pasākumu īstenošanai Latvijā pieejams kopš 2009.gada, kad, izmantojot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansējumu, sākts vērienīgs māju atjaunošanas process.

Pamatojoties uz likumā Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā noteikto, arī pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamajā mājā. Carnikavas novadā šāda veida atbalsts tiek sniegts arī saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi, informē Iveta Amoliņa, SIA Ādažu namsaimnieks Apsaimniekošanas daļas vadītāja.

Tautsaimnieciski nozīmīgu finanšu instrumentu izmantošana ēku energoefektivitātes uzlabošanai sākta samērā nesen, tomēr rezultāti jau ir redzami. Mājokļi tiek atjaunoti: tiek veikti energoefektivitātes pasākumi, modernizētas apkures sistēmas, atjaunotas fasādes, uzlabojot mājokļu vizuālo skatu, un kopš 2016.gada ir iespēja mainīt arī inženiertīklus vai veikt kosmētiskos remontus kāpņutelpās.

Šogad Carnikavā sākti divi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas projekti – Stacijas ielā 13 un Jūras ielā 8, kuriem līdzfinansējums tiek piešķirts no ES struktūrfondiem, ko administrē Finanšu institūcija Altum.

Par atbalstu mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanai bija dzirdējuši visi konkrēto daudzdzīvokļu māju īpašnieki, tomēr pagāja krietns laiks, līdz visi vienojās par sava īpašuma atjaunošanu un pieņēma lēmumu piedalīties Finanšu institūcijas Altum projektā, vienojoties par aizdevumu kredītiestādē un uzticot projekta vadību sava mājokļa pārvaldniekam.

Pieņemtie lēmumi un īpašnieku spēja pēc ilgām diskusijām vienoties par projekta noriti ir pierādījums tam, ka, tikai kopīgi domājot un pieņemot atbildīgus lēmumus, ir iespēja veidot savu apkārtējo vidi – gan uzlabojot mājokļa tehnisko stāvokli, gan estētisko dizainu, gan ilgtspējīgu sava mājokļa uzturēšanu un tā ietekmi uz vidi.

Īsumā par projektu gaitu

Stacijas iela 13, Carnikava.

Stacijas iela 13, Carnikava. 2017.gadā izstrādāta projekta tehniskā dokumentācija, kas saskaņota Finanšu institūcijā Altum. 2019.gada vasarā biedrība organizēja iepirkumu, un tā paša gada oktobrī saņemts pozitīvs gala atzinums no Altum par projekta apstiprinājumu un ES līdzfinansējuma 50% apmērā piešķiršanu mājokļa atjaunošanai. Šogad noslēgti visi nepieciešamie līgumi un sākta mājas atjaunošana.

Renovācijas darbi paredz fasādes siltināšanu, jumta seguma nomaiņu un siltināšanu, pagraba pārsegumu un cokola daļas siltināšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 394 478,75 eiro ar PVN. Projekta finansētāji ir Finanšu institūcija Altum un AS SEB banka. Aizdevuma atmaksai īpašnieki izvēlējušies 15 gadu termiņu.

Atlases rezultātā izvēlētais būvkomersants ir personu apvienība SIA Riko un SIA Ulre, autoruzraudzību nodrošina projekta autore Aiva Dreimane-Ozolzīle, savukārt tā ieviešanas atbilstību būvnormatīvu prasībām, veicot būvuzraudzību, pildīs SIA NK būvpakalpojumi. Projekta vadību, sākot no tehniskā projekta saskaņošanas līdz pilnīgai tā īstenošanai, nodrošina šīs daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks SIA Ādažu namsaimnieks.

Jūras iela 8, Carnikava.

Jūras iela 8, Carnikava. 2018.gadā izstrādāta projekta tehnikā dokumentācija, kas saskaņota Finanšu institūcijā Altum. 2019.gada vasarā biedrība organizēja iepirkumu, un 2020.gadā saņemts pozitīvs gala atzinums no Altum par projekta apstiprinājumu un ES līdzfinansējuma 50% apmērā piešķiršanu mājokļa atjaunošanai. Šogad noslēgti visi nepieciešamie līgumi un sākta mājas atjaunošana.

Renovācijas darbu ietvaros tiek veikta fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa un siltināšana, pagraba pārsegumu un cokola daļas siltināšana, kosmētiskais remonts kāpņutelpās, apkures sistēmas un siltummezglu atjaunošana un alokatoru jeb siltuma masas sadalītāju uzstādīšana katram radiatoram dzīvoklī. Atsevišķos dzīvokļos tiks veikta individuālo logu, radiatoru nomaiņa un lodžiju aizstiklošana.

Projekta kopējās izmaksas ir 533 997,54 eiro ar PVN. Projekta finansētāji ir Finanšu institūcija Altum un AS Citadele banka. Aizdevuma atmaksai īpašnieki izvēlējušies 15 gadu termiņu.

Atlases rezultātā izvēlētais būvkomersants ir SIA PRO DEV, autoruzraudzību nodrošinās projekta autors SIA KB Architecture, savukārt tā ieviešanas atbilstību būvnormatīvu prasībām, veicot būvuzraudzību, izpildīs SIA NK būvpakalpojumi. Projekta vadību, sākot no tehniskā projekta izstrādes līdz pilnīgai tā īstenošanai, nodrošina šīs daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks, SIA Ādažu namsaimnieks.

Avots: Carnikavas novada vēstis.