1 C
Rīga
16.01.2022., 21:53

Aicina ieteikt apbalvojumiem LBS biedrus

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) aicina pieteikt biedrus, kuri snieguši ievērojamu ieguldījumu nozarē, biedrības ikgadējam apbalvojumam. Izcilniekus suminās par godu LBS XXXII atskaites – pārvēlēšanu kongresam 2021.gada 26.martā. Pieteikumi jāiesūta līdz 15.februārim četrās nominācijās: Par mūža ieguldījumu...

Nominācija “Par jauno būvinženieru sagatavošanu”

Gada balva Par jauno būvinženieru sagatavošanu paredzēta, lai veicinātu jauno būvinženieru profesionālu sagatavošanu viņu teorētiskās un praktiskās pieredzes uzkrāšanai un sagatavošanu profesionālam darbam. Pieteikumu iesniegšana: īss pretendenta darba pieredzes raksturojums,pretendenta inženiera darbības apraksts;pretendenta un pieredzes pārņēmēja...

Nominācija “Gada labākais būvinženieru darbaudzinātājs”

Nominācija Inženieris darbaudzinātājs ir Latvijas Būvinženieru savienības paldies tiem inženieriem, kuri sistemātiski – dalās savās zināšanās, pieredzē un uzskatos ar jauno speciālistu, palīdzējuši kļūt viņam aizvien profesionālākam. Darbaudzinātājs ir pieredzējis inženieris, kurš sadarbībā ar jauno...

Nominācija “Gada labākais jaunais būvinženieris”

Nominācija Labākais jaunais inženieris ir veids kā pamanīt jaunus, mērķtiecīgus un talantīgus jauniešus, kuri izvēlējusies savu dzīvi saitīt ar būvniecību. Pretendentus, kuri nav vecāki par 30 gadiem, piesaka citi inženieri, darba devēji, būvfirmas, par pretendenta...

Nominācija “Par mūža ieguldījumu būvniecībā”

LBS balva Par mūža ieguldījumu būvniecībā LBS kongresa laikā tiek pasniegta par izciliem un ilggadīgiem sasniegumiem būvniecības nozarē. Pretendentus piesaka citi inženieri, darba devēji, būvfirmas, par pretendenta darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un...