Reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) būvdarbos posmā starp Turaidu un Siguldu (8,3.–12,50.km) sācies tehnoloģiskais pārtraukums. Posmā saglabāti ātruma ierobežojumi 40 un 50 km/h, kā arī ir aizliegta smagā autotransporta kustība, informē VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Būvdarbu posmā paredzēts pārbūvēt esošo ceļa konstrukciju un veikt pilnu segas pārbūvi, izbūvējot salturīgo slāni, pamatus un ieklājot asfaltbetonu. Apgaismota ietve tiek būvēta Turaidas nogāzē līdz esošajai gājēju takai pie Gūtmaņa alas, kā arī Siguldas nogāzē līdz Gaujas tiltam. Lai nodrošinātu kontrolētu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas un mazinātu nogāžu eroziju, tiek izbūvēta drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas sistēma.

Kopš 2021.gada maija vidus, kad sākta pārbūve, būvobjekta sākumposmā līdz krustojumam ar autoceļu Ragana–Turaida (P7) (8,30.-8,70.km) veikta ceļa konstruktīvo kārtu pārbūve, izbūvēta lietusūdens kanalizācija un brauktuve, kam saskaņā ar projektu ieklāts bruģa segums, daļēji izbūvēta ietve un sākta ietves apgaismojuma izbūve.

Posmā gar Gūtmaņa alu līdz tiltam pār Gauju (9,60.–11,38.km) veikta ceļa konstruktīvo kārtu pārbūve, izbūvēta asfaltbetona apakškārta. Lai nostiprinātu ceļa masīvu un nogāzi, no 9,82. līdz 9,90.km, kreisajā pusē, 80 m posmā zem autoceļa nomales izbūvēta dziļās grunts stabilizācijas kolonnu rinda. Ierīkota lietusūdens kanalizācija, daļēji izbūvēta ietve un sākta ietves apgaismojuma izbūve, daļēji pabeigta gājēju tuneļa atjaunošana.

Siguldas nogāzē – posmā no tilta pār Gauju līdz Siguldai (11,59.–12,50.km) veikta ceļa konstruktīvo kārtu pārbūve, izbūvēta asfaltbetona apakškārta, lietusūdens kanalizācija, daļēji izbūvēta ietve un sākta ietves apgaismojuma izbūve.

Atsākoties būvdarbiem 2022.gada pavasarī, Turaidas nogāzē – posmā no krustojuma ar autoceļu Ragana–Turaida (P7), tajā skaitā P7 pieslēguma zonā P8, līdz tiltam pār Gauju – izbūvēs ceļa konstruktīvās kārtas, ieklās asfaltbetona apakškārtu un dilumkārtu, izbūvēs ietvi un tās apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju. Tiks pabeigta gājēju tuneļa atjaunošana, ietves un tās apgaismojuma izbūve. Visā posmā izbūvēs asfaltbetona virskārtu, uzstādīs satiksmes organizācijas un drošības aprīkojumu, kā arī veiks apzaļumošanu, uzstādīs soliņus un atkritumu urnas.

Darbus par līgumcenu 4 369 966 eiro ar PVN veic SIA Binders, tos plānots pabeigt 2022.gada vasarā. Projekta autors ir SIA Projekts 3.

Foto: Kā notiek autoceļa pārbūve no Turaidas līdz Siguldai