Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP) 2021. – 2030.gadam Latvija klimata pārmaiņu seku mazināšanai ir izvirzījusi ambiciozus mērķus. Nozīmīgākās apņemšanās ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru un kāpināt energoefektivitāti.

Klimata pārmaiņas pasaulē pēdējos gados ir viena no visvairāk apspriestajām tēmām. Līdz 2050. gadam Latvija un Eiropas Savienība (ES) kopumā ir apņēmusies nodrošināt klimatneitrālu ekonomiku, tātad līdzsvarot siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ar to piesaisti.

Kādi ir Latvijas mērķi ceļā uz klimatneitralitāti – žurnāla Būvinženieris februāra numurā (Nr. 72).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected]