Cēsīs būvēs kultūras un dokumentārā mantojuma glabātavu kompleksu

0
52
Zemesgabals Cēsīs, Rīgas ielā 78, Kultūras ministrijas publicitātes foto.

Valdība izskatījusi Kultūras ministrijas (KM) iesniegto konceptuālo ziņojumu un atbalstījusi kultūras un dokumentārā mantojuma glabātavu kompleksa izveidi, kurā atradīsies Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Vidzemes reģiona centrs, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuve un Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīvs.

Jauna arhīva glabātavu kompleksa būvniecība nepieciešama, jo LNA izmantotās infrastruktūras tehniskais stāvoklis Vidzemes reģionā – Valmierā, Cēsīs, Alūksnē un Madonā – ir vērtējams kā kritisks. Ieguldījumus nekustamā īpašuma būvniecībā paredz 2020. gada nogalē valdībā apstiprinātā arhīvu infrastruktūras attīstības koncepcija. Paredzams, ka jaunbūvējamais komplekss kļūs par unikālu publiskā sektora sadarbības projektu, kura īstenošanā iesaistīta Cēsu novada pašvaldība, Tieslietu ministrija un Kultūras ministrija.

Izvērtējot ieceri par LNA Vidzemes reģiona centra izveidi Cēsīs un jaunas arhīva funkcijai atbilstošas ēkas būvniecību, Cēsu novada pašvaldība izteikusi sadarbības priekšlikumu kopīgas ēkas būvniecībai, risinot arī Cēsu Vēstures un mākslas muzeja glabātavas vajadzības. Arī Tieslietu ministrijas padotības iestādes – VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes – glabātavām izmantotās infrastruktūras tehniskais stāvoklis, īpašumu piederība un arhīvu sadrumstalotība šobrīd vērtējama kā nepiemērota arhīvu modernizācijas, attīstības un dokumentu digitalizācijas procesa tālākai attīstībai, tādēļ pieņemts lēmums, ka jaunajā Vidzemes krājumu glabātavas ēkā Cēsīs atradīsies LNA, muzeja un VZD krājumi, lai katra iestāde varētu pilnvērtīgi īstenot tai noteiktās funkcijas.

Vienotajā kompleksā tiks nodrošināta mikroklimata un drošības prasībām atbilstoša iespēja saglabāt nacionālo dokumentāro mantojumu un Nacionālo muzeju krājumu. Kompleksā būs nepieciešamie apstākļi pētniecības darba veikšanai, apmeklētāju un pētnieku apkalpošanai, tajā skaitā ērta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām, kā arī profesionālajai specifikai atbilstoša darba vide, alternatīvās enerģijas avoti un citi ilgtspējīgi risinājumi.

Kompleksa izveidei izvēlēts pašvaldības īpašumā esošs neapbūvēts zemesgabals Cēsīs, Rīgas ielā 78. Tās tuvumā ir kompleksa izbūvei nepieciešamie maģistrālie tīkli. Kopējā glabātavu kompleksā 7172 kvm apjomā tiks optimāli izmantotas telpas, piemērojot tās trīs iestāžu vajadzībām – vienots apmeklētāju centrs, izstāžu zāle, telpa semināriem un mācību organizēšanai, kā arī kopīga labiekārtota apkārtne un automašīnu stāvvieta gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem.

Ieguldot KM un Cēsu novada pašvaldības piesaistīto Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu, kompleksu Cēsīs paredzēts uzbūvēt līdz 2027. gada beigām.