Cēsīs un Valmierā izstrādās enerģētikas un klimata rīcības plānu

0
641

Cēsīs un Valmierā izstrādās ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, aģentūru LETA informēja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Āboliņa.

Valmieras novada un Cēsu novada pašvaldības izrādījušas interesi iesaistīties projekta Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība ieviešanā un apņēmušās izstrādāt vietēja līmeņa rīcības plānus mērķu sasniegšanai enerģētikas un klimata pārmaiņu jautājumos. Abu pašvaldību speciālistiem būs iespēja pārņemt zināšanas un saņemt rekomendācijas no projektā iesaistītajiem vietējiem un starptautiskiem ekspertiem.

CEESEU projekta aktivitātes Latvijā koordinē VPR.

Kā norāda Āboliņa, pašlaik abu pašvaldību speciālisti veic esošās situācijas izpēti un analizē vēsturiskos bāzes datus par divām pēdējām desmitgadēm, ko vēlāk izmantos kā atskaites punktu, pret kuru mērīt nākotnē plānoto emisiju samazinājumu. Atbilstoši izvēlēto mērķu ambīciju līmenim tiks noteiktas konkrētas rīcības, kas būs veicamas šo mērķu sasniegšanai.

Šie plāni paredz noteikt konkrētas rīcības, ko pašvaldība apņemas izpildīt, lai sasniegtu izvirzītos stratēģiskos mērķus klimata jautājumos. Plānu izstrāde tiek balstīta uz rezultātiem, kas apkopoti iepriekš veiktā izpētē par oglekļa dioksīda emisiju līmeni un klimata radītajiem riskiem, ar ko teritorija jau saskarās vai potenciāli var saskarties tuvākajos gados.

Pilsētas mēru pakta mājaslapas datubāzē publicētā informācija liecina, ka līdz šim šādi plāni Vidzemē bijuši izstrādāti vairāku novadu pašvaldībās, taču daļai plānu īstenošana ir apturēta vai arī tie netiek aktualizēti un netiek veikta to ieviešanas uzraudzība. Patlaban Vidzemes reģionā vienīgi Smiltenes novada pašvaldībai ir aktualizēts plāns 2020.–2030.gadam.

Arī Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 vīzijā norādīts, ka reģions spēj reaģēt uz klimata pārmaiņām, ieviešot ilgtspējīgas energoplānošanas principus arī pašvaldībās, piebilda Āboliņa.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna konceptu ir izstrādājis Pilsētu mēru pakts – plaša Eiropas kustība, kurā reģioni un pašvaldības brīvprātīgi iesaistās savas teritorijas klimata un enerģētikas mērķu noteikšanā un sasniegšanā.

Plāna koncepts izstrādāts, lai sniegtu detalizētu pārskatu par enerģētikas situāciju un SEG emisijām pašvaldībās un definētu darbības emisiju samazināšanai, energoefektivitātes pasākumu noteikšanai un atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanai.

Plāns paredz iekļaut arī tādas aktivitātes, kas palīdzētu pielāgoties klimata pārmaiņām, ņemot vērā riskus, piemēram, plūdus vai karstuma viļņus. Vēl viens no plāna mērķiem paredz rīcības, kas mazinātu enerģētisko nabadzību.

Valmieras un Cēsu novadu pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrāde ir daļa no īstenošanā esošā Apvārsnis 2020 projekta Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība aktivitātēm. Projekta mērķis ir stiprināt valsts pārvaldes speciālistu zināšanas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādei.

Āboliņa piebilst, ka šādu plānu sagatavošanā Centrālās un Austrumu Eiropas valstu, tostarp Latvijas pašvaldības joprojām ievērojami atpaliek. Iemesli ir dažādi – gan zināšanu, gan intereses un kapacitātes trūkums, gan finanšu instrumentu trūkums plānu ieviešanai.