Dabasgāzes katlu nomaiņai iedzīvotājiem piedāvās atbalstu

0
842

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi atbalsta programma dabasgāzes katlu nomaiņai pret jaunām siltumenerģijas ražošanas iekārtām privātmājās, piedāvājot atbalstu līdz 20 000 eiro aģentūru LETA informēja VARAM.

Atbalsta programmas ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 20 miljoni eiro. Ministrija paredzējusi, ka atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta – vienreizēja maksājuma – veidā pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas.

Paredzēts, ka maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes izmaksām, nepārsniedzot noteiktas vienas vienības izmaksu likmi atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

Ministrija norāda, ka valdība ir vienojusies par plašu atbalsta paketi iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieaugušo energoresursu cenu samazināšanai un to kompensēšanai. Viens no risinājumiem ir daudz plašāka atjaunojamo energoresursu iekārtu izmantošana enerģijas ražošanai pašpatēriņa nodrošināšanai mājsaimniecībās. 

VARAM izstrādātā atbalsta programma paredz atbalsta sniegšanu fosilā kurināmā (dabasgāzes) iekārtu nomaiņai pret jaunām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām (biomasas granulu katli, siltumsūkņi, saules kolektori) vai pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes sistēmai, kā arī elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem (saules paneļi, vēja ģeneratori) mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām.

VARAM izstrādājusi atbalsta programmas atklātā projekta iesniegumu konkursa nolikumu. Konkursa mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Atbalsts tiks sniegts iedzīvotājiem, kuriem ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju jeb viena dzīvokļa māju, dārza māju, individuālu dzīvojamo māju un vasarnīcu, divu dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māju, lai tajā īstenotu plānotās aktivitātes. 

Atbalsta programmā ir ietverts nosacījums atbalsta saņēmējiem, kā arī dzīvojamām mājām. Par vienu dzīvojamo māju varēs iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Konkursa nolikuma izstrādātā redakcija paredz, ka mājsaimniecībām būs iespējams saņemt atbalstu esošu dabasgāzes apkures katlu nomaiņai pret jaunām siltumenerģijas ražošanas iekārtām.

Ar šo atbalstu drīkstēs uzstādīt koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kilovatiem, saules kolektoru sistēmu ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 400 litriem, siltumsūkņu uzstādīšanai ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kilovatiem. 

Vienlaikus ir paredzēts atbalsts jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei – saules paneļu ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kilovatiem un vēja ģeneratoru ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kilovatam. Tāpat tiks sniegts atbalsts arī mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmas izveidei, ja notiek atteikšanās no fosilo energoresursu iekārtu izmantošanas.

Konkursa nolikums paredz, ka minētās iekārtas iedzīvotāji iegādājas no komersantiem, kā arī ierīkošanu un pieslēguma izveidi veic komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vides investīciju fonds pieņems un vērtēs projektu iesniegumus, kā arī pieņems lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu. Konkurss tiks izsludināts 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

Attiecīgie ministru kabineta noteikumi nosūtīti saskaņošanai citām ministrijām.