Daļēji apmierina LEC prasību pret Rēzeknes domi

0
772

Ekonomisko lietu tiesa lēmusi daļēji apmierināt SIA Latvijas energoceltnieks (LEC) prasību pret Rēzeknes pilsētas domi par 874 892 eiro piedziņu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Prasība apmierināta daļēji, jo no sākotnējās prasības summas – 913 093 eiro – tiesa par pamatotu un apmierināmu ir atzinusi 874 892 eiro.

2018.gada 4.decembrī starp uzņēmumu un domi tika noslēgts būvdarbu līgums. Līguma noteikumi paredzēja, ka uzņēmums veiks Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkas pārbūvi – par visiem paveiktajiem darbiem saņemot 7 817 239 eiro.

Rēzeknes dome nebija pilnībā norēķinājusies par veiktajiem un pieņemtajiem darbiem, proti nesamaksāja uzņēmuma rēķinus par 2020.gada septembri. Uzņēmums samaksu par izpildītajiem darbiem nesaņēma, jo domē uzskatīja, ka uzņēmums visus darbus nepabeidza līdz konkrētam termiņam, proti līdz 2020.gada 15.maijam.

Rēzeknes domē aprēķināja līgumsodu 780 654 eiro apmērā, ieturot to no uzņēmuma izmaksājamās atlīdzības par darbu izpildi. Savukārt uzņēmuma aprēķinātajam līgumsodam nepiekrita.