Daugavpilī intensīvi notiek darbs pie ceļu infrastruktūras sakārtošanas

0
282
Daugavpils. Attēls ilustratīvs.

Turpinoties būvniecības sezonai, Daugavpilī intensīvi notiek darbs pie ceļu infrastruktūras sakārtošanas. Šim mērķim pašvaldības budžetā šogad ieplānoti vairāk nekā 1 300 000 euro, informē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.

Lielākā daļa no šīs summas paredzēta Smilšu ielas posma no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai sakārtošanai. Prioritāri tiek sakārtoti sliktā tehniskajā stāvoklī esošie ceļi, ko nosaka, pamatojoties uz speciālistu novērtējumu un arī iedzīvotāju sūdzībām. Steidzamākos darbus iekļauj ceļu remonta trīs gadu plānā. Taču atkarībā no reālās situācijas, ja kādas ielas tehniskais stāvoklis strauji pasliktinās, apstiprinātajā plānā iespējamas izmaiņas.

Viens no sāpīgākajiem jautājumiem joprojām paliek grunts ceļu sakārtošana.  Pašlaik to kopējais garums pilsētas teritorijā ir 115,8 km, līdz ar to noasfaltēt visus vienas vai pat dažu sezonu laikā, diemžēl, nav iespējams. Taču darbs šajā virzienā neapstājas. Tā, piemēram, jūlija vidū pieņemts lēmums ņemt aizdevumu Valsts kasē Avotu ielas divu posmu pārbūvei.

Šogad Daugavpilī tiek īstenoti vairāki ar ceļu infrastruktūras uzlabošanu saistītie projekti. Tranzītielu remonta programmas ietvaros P67 un P68 maršrutos atjaunots Daugavas ielas posms pretī Cietokšņa promenādei un Silenes ielas posms pie DUS INGRIDA (no Tīrumu ielas līdz Riekstu ielai). A13 maršrutā tika nomainītas aku lūkas 18. novembra ielas 16 rajonā un atjaunots asfalta segums  pie  Lielās-Gulbju ielas krustojuma.

No Autoceļu uzturēšanas fonda līdzekļiem tika finansēti remontdarbi Aveņu ielas posmā. Par pašvaldības līdzekļiem sakārtots Jelgavas ielas posms no Ventspils līdz Valmieras ielai, Ūdens iela, Kauņas ielas posms (no Miera ielas līdz Puškina ielai) un Cietokšņa ielas daļa (no 18. novembra ielas līdz Sakņu ielai).

Plānā ir arī Dostojevska ielas posma, Daugavas un Imantas ielu krustojuma, 13. maršruta autobusa gala pieturas apļa Cēsu ielā, Vaiņodes-Dzintaru-Vasarnīcu ielu krustojuma un citu objektu sakārtošana.